Artikoloj de la rubriko leterkesto

Videoluda helpo serĉata
Neniam ludinte rolludon, mi estas perdita. Ĉu iu povus sendi al mi informlibreton?
Credit where credit is due
“I enjoyed Brandon Sowers’ report on the recent UK, but I noticed one mistake.”
On Esperanto accents (or the lack thereof)
A response to a question from the archives: “Will there be dialects of Esperanto?”
La lingvo de paco
Mi kredas, ke la aserto “Esperanto estas la lingvo de paco” estas vera, ne mito.
Ne ekzistas instruistiĝa ekzameno
Respondo al letero en la pasinta numero.
Ĉu esperantistoj estas vere helpemaj?
Membro rimarkas, ke preskaŭ ĉiuj liaj petoj por helpo pri instruistiĝo restas ignorataj.
Kiel valoras partopreni en ILEI kaj UEA?
Kie estas la “interna ideo” inter la plejparto de la esperantistoj, la ĉefaj kaj subaj organizaĵoj, kaj iliaj membroj? Krom helpo fare de kelkaj individuoj, mi ne vidas tion.
A Brief Look in the Past
My husband and I ran an “Esperanto Domo” where we offered free housing to Esperantists from around the world. Maria Murphy and her sister Sophia stayed with us soon after they’d arrived from Poland.
“Lando” kie Esperanto estas oficiala
Por tiuj ermitoj, kiuj ankoraŭ ne scias: Molossia estas diktaturo en Nevado kiu militas kontraŭ Orienta Germanujo. Kompreneble.
Doroteo dancis
Omaĝe al Doroteo Holland, okaze de ŝia 100-a naskiĝdatreveno.
Esperanto en la banĉambro
Multaj homoj mencias al mi la tri artikolojn pri Esperanto en la libro Uncle John’s Heavy Duty Bathroom Reader.
Rakonto de Claude Piron
Je la fino de 2005 mi decidis ke mi povus kompili libron; Mi estis tre honorita, ke sinjoro Claude Piron verkis rakonton nur por mi.
Helpu starigi bultenon por malliberuloj
Ni pensis pri formi grupon por malliberuloj kaj tiuj, kiuj volas subteni nin, aŭ kiuj scivolas pri nia situacio. Ekzistas esperantistaj malliberuloj en aliaj lokoj. Sed estas kelkaj obstakloj.
Hazarda renkontiĝo
Rakonto (preskaŭ tute vera) pri hazarda renkontiĝo inter esperantistoj.
La ŝika ŝildo estas ŝia, ŝajne
Arlyn korektas erareton en Bridge of Words.
Venu kaj klaĉu
Poemo pri NASK-2016
Instruu pli da matematiko kaj rezonado
Forpreno de algebro kaj geometrio de la kursaro de publikaj lernejoj vere estas malbona ideo.
Profunda instruisto
Omaĝo al Paŭlo Gubbins.
Diru al iu pri Esperanto
Plano paroli kun iu ĉiusemajne pri Esperanto
Ĉio en la universo havas limon …
… eĉ la nombro de steloj en la ĉielo.
Feliĉe mi ne timis iri al Detrojto
Kiam usonano diris al mi, ke Detrojto estas danĝera urbo, mi unue hezitis aliĝi al la komuna kongreso de Esperanto-USA kaj la Kanada Esperanto Asocio.
Esperanto, la edzperanto … kaj pli
Esperanto donis al mi edzon, du geinfanojn, plej bonan amikinon, kaj vivdaŭron plenan je intereso.
Esperanto during the Great War
In the midst of the first world war, the new Universala Esperanto-Asocio, putting to use the language invented by Doctor Zamenhof, helped keep alive relationships between friends and family members separated by the war through an extensive postal network.
Ĉu la fina venko?
The mysterious Georgia Guidestones have caused a lot of speculation since their appearance in 1980. Many people believe that the writing on the stones which are megalithic slabs of quarried granite are the unknown author’s version of how to create a New World Order.
Kiel esperantistoj festas Tagon de la Gepatra Lingvo?
Mi denove embarasiĝis ĉar mi forgesis la Tagon de la Gepatra Lingvo.
Interretaj kongresoj kaj la stato de nia planedo
Mi dankas al s-ro Orlando E. Raola por lia pensiga artikolo pri Esperanto kaj la homa pluvivado sur “la bela, blu-verda planedo Tero”.
Ekvaciaj korektoj
Mi ŝatus sciigi vin kaj la aŭtoron pri tri eraretoj enŝteliĝintaj en la interesan artikolon de Barry Friedman pri diferencialaj ekvacioj (UE 2013:3). Tiuj eraretoj kuŝas en la tri ekstertekstaj ekvacioj.
Kia neŭtraleco por UE?
La artikolo pri “neŭtraleco” (de la redaktista skribotablo, 2012:2) estis por mi konvinka kaj bone esprimita.
Papero ankoraŭ gravas
Mi estas maljuna kaj malrapida – por ĉiam kondamnita esti komencanto. Ankaŭ mia komputilo estas maljuna kaj malrapida.
Kuriero ne episkopas
Mi supozas ke la subjekto de la letero aspektas malĝusta, sensencaĵo. Tamen, tio klariĝos tuj.
Pri konservoj kaj ŝanĝoj (2)
Responde al artikolo de la prezidanto pri lia propono ŝanĝi la formon kaj oftecon de la gazeto, mi volas proponi alian eblon.
Pri konservoj kaj ŝanĝoj
En la antaŭa numero de UE, nia prezidanto proponis ŝanĝon en la politiko pri nia bulteno.
Pri Henry Studer
Pri tiu, kiu transformis la kalifornian “Davis” al Daviso: Homarama, kuraĝiga profesoro en ĝinzo.
Pri Hal Dreyer
Hal Dreyer estis mia unua instruisto.
Laŭdoj por niaj verkistoj (2)
Mi gratulas pri n-ro 2011:4 de Usona Esperantisto.
Laŭdoj por niaj verkistoj (1)
Dankon al Joshua Morris pro liaj regulaj kontribuoj al Usona Esperantisto!
Mia espero
Por mi, la plej grava sento de Esperanto estas: “mi estas parto de la mondo”. Kial doni monon al Kiva? Ĉar estas pli bone oferti helpon ol oferti donacon.
Pri relativeco kaj maso
Mi ĝojis legi la artikoleton pri relativeco (en UE 2010:6). Mi nur bedaŭras ke la artikolo emfazis la ideon de “relativeca maso”, kiun ne plu uzas fizikistoj.
Ĉu traduki pri tervarmiĝo?
Laŭ mi, ne indas traduki la libron de Al Gore en Esperanton, ĉar ĝi demonstras ankoraŭ unu ekzemplon de friponaĵo de jarcento.
Growing up with YouTube
In “Growing up with Esperanto” (UE 2010:2), Christopher Zervic forgot to mention his marvelous dialog with son Cooper, then 21 months.
Se ne UK … kial ne AK?
Ĉar usonanoj oficiale ne rajtas partopreni en la ĉi-jara UK, eble indas pripensi vojaĝon al la 6-a Azia Kongreso de Esperanto.
Homaranismo and population
Zamenhof created Esperanto to promote Homaranismo. We need to promote birth control in order to establish Homaranismo, as it cannot exist if harsh conditions are necessary to limit population growth.
Ĉu vi Jutubas?
En numero 2009:3 D. Gary Grady atentigis nin pri la multobla ĉeesto de Esperanto en YouTube. Mi kaptu okazon iom pli detaligi tiun ĉeeston.
Pri balotproponoj kaj reklamado
La raporto pri la Masaĉuseca manifestacio kontraŭ la Kalifornia balotpropono 8-a estigas komentojn.
Gratulojn el Tanzanio
Mi gratulas vin okaze de la baloto en via lando.
Memoroj pri Don Houpe
Letero al NASK-ano, kiu iam studis kun d-ro Houpe.
The importance of poetry
Thank you for such an interesting special issue of the newsletter (2007/5-6). I especially appreciated the biographical sketch “Zamenhof Lazaro Ludoviko” by G. Waringhien.
Senintenca senlandigo
Estimata Samideano de Kock: Hodiaŭ alvenis la lastatempa numero de la bulteno, en kiu aperas via letero pri mia recenzo de Beletra Almanako I.
Pensulo bele universala
Ĉe iu konferenco apud Don nova amiko mia sidigis min. Do revo mia efektiviĝis! Bele parolis ni ĝis la momento kiam ekrimarkis Don, “Vi havas malbonan akĉenton!” Mi forturnis min, dirante “aĉa, aĉa, aĉa.”
Pri la Festotago Esperanta
I am an urgent advocate of July 21, 1887, as the natal day of Esperanto […]
Tre Grava Letero de Edmond Privat
Permesu ke mi trankviligu kelkajn usonajn amikojn. […] Kiel ĉiu nun scias, la Lingva Komitato per granda plinombro rifuzis akcepti la lingvajn reformojn de s-ro Ido, kiujn aprobis la “Delegacio.”
Interesa Letero de Doktoro Zamenhof
Ia usona ĵurnalisto, antaŭ ne longe skribis al la majstro nia, demandante pri kelkaj punktoj de lia personeco.
Letero de Doktoro Zamenhof
To state at this time with full assurance whether I shall be able to come to the Congress is still impossible, because the matter depends on some circumstances which I cannot yet foresee.
Letero de Dro L. Zamenhof, la eltrovinto de Esperanto
Ameriko estas tre grava por Esperanto kaj Esperanto estas tre grava por Ameriko; kaj tial la tago, en kiu aperos la unua bona gazeto Esperantista en la plej grava lando de Ameriko, en la Nord-Amerikaj Unuigitaj Ŝtatoj, estos por nia afero tre grava dato.
Letero de M. de Beaufront de Louviers, Francujo, Prezidanto de la Franca Esperantista Societo
Granda, tre granda signo por ni ĉiuj estas la fondo de via gazeto, ĉar samtempe ĝi pruvas la ĝeneralajn progresojn de Esperanto kaj la sukceson, kiun ĝi renkontis en via lando.
Profesoro Munsterburg pri unu tutmonda lingvo
En la novembra McClure’s aperis artikolo de Hugo Munsterberg, profesoro de psikologio en Harvarda Universitato. La celo estas protesti kontraŭ la Simpligita Silabado de la angla.