Artikoloj de la rubriko de la prezidanto

President’s Report for Bulletin 2024:1
Brandon Sowers talks about the many exciting developments at E-USA since the start of his presidency in 2023!
President’s Report: December 2023
I want to let you know about the exciting things that have been happening or are on the horizon.
President’s Report - August 2023
It has been about one month since the end of our Landa Kongreso, and the addition of several new members to our Board.
Pri edukado en Esperanto-USA
Nova komisiito pri edukado.
Viaj ideoj, viaj iniciatoj, via aktiveco
Kio estas viaj ideoj pri kion fari por plibonigi vian Esperantan organizon?
La stato de Esperanto-USA en 2022
Lokaj grupoj; financa stato; aktiva estraro; Usona Bona Film-festivalo; UK2022; Volontuloj; Komitato pri diskonigo; kaj multe pli.
La diskonigo de Esperanto en Usono
Kion pri Esperanto vi deziras, ke multaj aliaj homoj sciu?
Kaj-kaja antaŭeniĝo
Ne necesas elekti nur unu opcion. Eblas elekti plurajn per “kaj-kaja” pensmaniero.
Fakgrupoj
La projekto pri fakgrupoj estas viva kaj bona.
El la Iso al la Oso
Ni moviĝas kune el la pasinteco kaj en la estontecon.
“Kiam ni havos 100 membrojn en nia klubo?”
La silento daŭris. Mi preskaŭ ne spiris. Kiel ili respondos al tio? Ĉu mi ĵus elbuŝigis sensencaĵon?
Saluton de LK-2021!
Dum mi verkas ĉi tiun raporteton, ni komencas nian kvaran tagon de la ok-taga virtuala landa kongreso.
Why?
Why are we learning and speaking Esperanto? Why does Esperanto USA exist? These are not rhetorical questions. The answers are crucial to the Esperanto movement of which you are a part.
Kia semajno!
Through all the disruptions and crises that we face, we are reminded of our strong friendships in Esperanto.
The Landa Kongreso in 2021
Using hindsight and noticing the success of our virtual event of 2020 we went ahead with plans for a virtual event in 2021. We are confident that our experience from last year will make this Landa Kongreso the best ever.
Esperanto in the USA
Looking at the remainder of 2020 and trying to peer into 2021, what I see is a great, nebulous unknown.
La 17 celoj por daŭripova evoluigo por 2030
Historio ne juĝos nin per la grandeco de niaj problemoj, sed per tio, kiel ni respondas al niaj defioj.
Kiaj ŝanĝiĝoj! Kia mondo!
Ni, la “samideanoj” de la mondo, spertas novajn defiojn ĉe ĉiu paŝo de la vivo.
Letero al D-ro Zamenhof
Kara Doktoro Zamenhof, Saluton al vi el la jaro 2020.
Dek gravaj paŝoj
Jes, la Universala Kongreso okazos ĉi-jare en Montrealo! Mi vokas vian atenton al la jenaj paŝoj, kiuj eble helpos vin.
Voluntule
The newest group of volunteers is the regional coordinators, a group of ten, who work together to help the local groups in their regions.
Ni kunkongresos en Montrealo kun UEA!
Malgraŭ nia kutimo kongresi ĉiun jaron en Usono, en 2020 ni kunkongresos en Montrealo, Kanado.
Niaj internaciaj rilatoj
Pri kiaj internaciaj temoj vi aŭ via klubo eksciu?
Kvin grandaj anoncoj
Lokaj grupoj; USEJ; UK-2020; donac-kampanjo “Esperanto in the USA”; nia financa stato
La afablaj homoj de Esperantujo
Jes, ni devas helpi la komencantojn kaj progresantojn. Tamen, ni bonkore montru al la novuloj ke amikeco estas unu el niaj bazaj trajtoj.
2018, jaro de progreso
Resumo de niaj atingoj en 2018 kaj niaj planoj por 2019.
Jarfina raporto de la prezidanto
Dum mia ĉeesto en Esperanto, kiu jam progresis dum pli ol dudek rapidaj jaroj, mi neniam vidis la estraron tiel aktivan, kiel ĝi estas nun.
Kia ĝojo!
En la klubo ni estis (kaj estas) amikoj malgraŭ ĉiuj malsamecoj. Tiuj malsamecoj estas ja gravaj, sed ili ne ĝenas nian amikecon. Ni lernas de unu la alia. Ni ĝuas la etoson, kiun Esperanto donas al ni.
New Tools for Communication
To improve our relations with our members, the Board of Directors is launching a new series of webinars and AMA sessions.
Focus on Local Groups
In our continuing effort to foster, support, and encourage local groups, Esperanto-USA is providing a system of regional coordinators and a resource specialist so that local groups can continue to get started and flourish.
Local Esperanto groups getting help
Due to the huge importance of local groups, we have set up a new position in each region, the regional coordinator.
Lokaj grupoj ricevas helpon
Pro la granda graveco de lokaj grupoj, ni starigis novan postenon en ĉiu regiono, la regionan helpanton.
Simpla peto
If you use social networks, please “like” and “follow” Esperanto-USA. Then, repost or write something yourself about the information you find.
Du anoncoj kaj dek defioj
Du anoncoj, kaj dek defioj, kiuj nun alfrontas nin.
Lokagrupumadante
Nova iniciato por flegi kaj plifortigi lokajn grupojn tra Usono kaj ĝiaj teritorioj.
Saluton al ĉiuj
Nova prezidanto Filipo Dorcas prezentas sin kaj siajn planojn por Esperanto-USA.
Adiaŭa mesaĝo
Okazis en la mondo komunika revolucio, kiu daŭre transformas nian manieron interrilati unu kun la alia. Inter la defioj alfrontendaj estas la decido ĉu ni daŭre havu grandan brikan oficejon. Alia afero analizenda estas niaj kongresoj, en vastega lando kie regionaj renkontiĝoj ligitaj per retaj komunikiloj eble povus provizi pli ampleksajn kaj demokratiajn forumojn por diskutado.
De la prezidanto
Estimataj geamikoj: bonvolu veni al Miamio. Bonvolu inviti vian junan Esperantan amikon aŭ amikinon. Bonvolu helpi pere de donaco por ke ni povu venigi multajn kubajn kaj alilandajn esperantistojn al la kongreso ĉe UdeM. Bonvolu helpi organizi trajnan karavanon por veni de Norda Karolino al Miamio. Ĝis revido ĉe UdeM!
La vojo al proksima estonteco
La vera pinto de mia kongresa partopreno estis la kunsido de la Amerika Komisiono, kie mi plenĝoje anoncis la grandan novaĵon: Esperanto-Societo Kebekia, Kanada Esperanto-Asocio kaj Esperanto-USA kune invitos la 102-an Universalan Kongreson de Esperanto al la urbo Montrealo en la somero de 2017! Persone temis pri la kulmino de plurjara strebado celanta venigi la UK-on al nia kontinento.
Pasio
Finiĝis la lernojaro. Bonŝance mi mergiĝas nun en la someran feriadon. Libertempa somero certe ebligas al mi serioze okupiĝi pri mia ŝatokupo: Esperanto. Tiu ĉi somero verŝajne estos plenplena je tio, kaj mi jam ve-sopiretas, ke ĝi ne estos sufiĉe longa por sukcesigi ĉion, kion mi volus fari.
Kiel provizi kialojn por lerni Esperanton
En la agado por disvastigi Esperanton kaj varbi novajn homojn por ĝia lingva komunumo, ofte aperas la demando: ‘Kial mi lernu la lingvon?’
Ni staras sur la ŝultroj de niaj gigantoj …
Antaŭ nelonge mi trovis libreton kun malhele flaviĝintaj paĝoj kaj preskaŭ disfalanta papero: El la mondbildo de l’ nova fiziko, kiu aperis antaŭ 90 jaroj en Germanujo. Mi volas dividi kelkajn pensojn starigitajn de trafoliumado (karesa kaj ege zorgema) de tiu ĉi juvelo.
Ĉiam preta respondi interesajn demandojn!
Entreprenistoj inventis la esprimon “lifta parolado” por priskribi “mallongan, zorgeme planitan, kaj bone provluditan priskribon de via kompanio, kiun via panjo povos kompreni dum la tempo bezonata por atingi la plej supran etaĝon lifte.”
Ju pli multe … des pli bone
Ankoraŭ iomete laca sed tute feliĉa, mi ŝatus rakonti al vi pri mia aventuro dum la semajnofino, kiam mi havis la eksterordinaran ŝancon partopreni la 13-an Meksikan Kongreson de Esperanto en la ĉefurbo de nia suda najbaro.
Antaŭen kun novaj strategioj!
La tutmonda esperantistaro sub la gvido de UEA havas novan strategian planon, nia landa asocio ankaŭ havas novan planon… Sufiĉas la planado, nun venas la tempo agi.
Por ĝui universalan lingvon en la estonteco, ni devas certigi, ke ni havos komunan planedon
Ĉu esperantistoj (fakte, ĉu iuj ajn homoj) povas resti neŭtralaj rilate la detruadon de la natura medio?
Revene de TKEK
Nia ŝtato Kalifornio estas multflanke unikaĵo ambaŭ en nia lando kaj eĉ en la historio de la homaro. Neniam kaj nenie antaŭe ariĝis tiom diversa homa amaso kia estas la 38-miliona loĝantaro de la Ora Ŝtato nuntempe. Kaj certe tiu diverseco respeguliĝas en la konsisto de la esperantistaro kaj eĉ de la partoprenantoj de TKEK.
Ni povas leviĝi per kompreno de la homa naturo
Ĉu iam vi konvinkiĝis pri tio, ke la lingvo ne kreskas, ne disvastiĝas sufiĉe rapide? Ni ne publikigas nuntempe tiom da paperaj revuoj kaj bultenoj kiom aperis, antaŭ kvardek jaroj, kaj jen pruvo de la baldaŭa disfalo de la verda templo. Tia konkludo, ke Esperanto stagnas aŭ malkreskas estas simple senbaza kaj eĉ malprudenta ….
La konkretaj avantaĝoj de internacia komunikilo
Kiel ni, la opaj individuoj, kiuj konsistigas la Esperantan popolon, povas utiligi la lingvon por satigi niajn bazajn homajn bezonojn ĉiutagajn?
Pri preskaŭ ne elstara datreveno kaj aliaj etaj seniluziiĝoj
La kreivo, la noviĝemo kaj l’ inventemo: Jen estas la signoj, per kies potenco …
Analizinte la historian evoluon de Usono en la lastaj du jarcentoj, oni povas facile malkovri la absolute fundamentan rolon de kreivo, noviĝemo kaj inventemo cele al ties ekonomia supereco kaj socia disvolviĝo.
Pri la bezono konservi niajn atingojn
Mi ĉiam miris pri kiom multe ni sukcesis atingi en diversaj historiaj periodoj, kaj ankaŭ kiom relative malmulte ni sukcesis konservi kaj transdoni al novaj generacioj de esperantistoj.
Esperanto-USA: kien, kiel kaj kial?
Ni fermu tiun ĉi jaron per kuna pripensado pri la nuntempo kaj estonteco de Esperanto-USA.
Pri la Esperanto-kongresoj
Jen pliaj kialoj por peti, ke ni havu Universalan Kongreson en Usono kiel eble plej baldaŭ!
Kion konservi kaj kion ŝanĝi ĉe Usona Esperantisto
Propono ke UE fariĝu precipe (kaj preskaŭ ekskluzive) elektronika publikigaĵo.
Saluto de la prezidanto
Estas plezure kaj honorige adresi vin sur la paĝoj de Usona Esperantisto unua-foje post mia elektiĝo kiel prezidanto de nia landa asocio.