Artikoloj de la rubriko vojaĝe tra la mondo

Saluton de ukrainaj rifuĝintoj
Gesinjoroj Bojko salutas sian novan hejmon kaj rakontas pri vojaĝoj de Ukrainujo ĝis Usono!
Ŝanĝo (aŭ ĉu sango?) en Portugalujo
Imagu mian surprizon, kiam mi vidis skribitajn sur la giĉeto la literojn SANGO.
Kvar monatoj en Brazilo
Mi ĵus revenis de San-Paŭlo, Brazilo. Mi neniam atendis pasigi tiom da tempo tie. Sed nun estas tre stranga afero, esti hejme en Usono. Mi vekiĝas pensante, ke mi estas ankoraŭ tie.
Renkontiĝo ĉe la Balta Maro
Jam delonge mi estis aŭdinta pri la Baltiaj Esperanto-Tagoj (BET). Ĉi-jare mi decidis ne plu prokrasti konatiĝon kun tiu elstara ero de la Esperanta kulturo.
Multaj agrablaj memoroj
Multon oni povas transdoni kaj ricevi en nur unu rigardo. Tamen, ĉu eblas riski sian vivon, aŭ almenaŭ sian liberecon, surbaze de simpla intuicio?
Pano kaj salo, lakto kaj mielo
Mi havas kontrastoriĉajn memorojn pri mia partopreno en la Esperanto-Karavano 2017 dum la plej longa trajnvojaĝo en la mondo.
REF refoje refreŝigas
Dum Julio, mi kaj mia 14-jaraĝa filino, Kasja, vojaĝis al Serbujo por la 39-a Renkontiĝo de Esperanto-Familioj (REF). Inter tiom da belaj esperantistaj aranĝoj en Eŭropo, REF estas la sola kiu ekzistas specife por gepatroj kaj gefiloj kiuj hejme parolas Esperanton.
Mielmonato en Krimeo
Kvankam ni ne antaŭe konsideris iri al tiu regiono, la ideo ĉeesti Esperantan renkontiĝon dum nia mielmonato estis ja alloga.
Vojaĝoj en Esperantujo
Dum la lastaj kelkaj jaroj mi kaj mia edzo Les ŝatas vojaĝi en Esperantujo. Ni planas vojaĝojn laŭ eventoj, precipe en Eŭropo. En 2015 dum 19 semajnoj, ni ĉeestis ses eventojn: MeKaRo-n en Toronto, la skotan nacian kongreson, SES-on en Slovakujo, la UK-on en Lille, Francujo, familian semajnon en Greziljono, kaj la italan nacian kongreson.
Pasporta Servo - ĉu ja venkita?
Juna komitatano de TEJO aplombe anoncis antaŭ kelkaj jaroj ke oni devus rezigni pri la Pasporta Servo – precipe ĉar la poste aperinta Couchsurfing plene venkegis ĝin. Nu, post lastatempaj spertoj miaj en Usono, mi povas diri ke tio ne estas vera.
Raporto de la Mez-Kanada Renkontiĝo
Kvankam ŝi eklernis Esperanton nur antaŭ tri semajnoj, ŝi jam parolas kaj komprenas tre bone. Ŝi uzis nur libron pri Esperanta gramatiko, kaj neniam parolis Esperanton antaŭ ol ŝi alvenis al Mekaro! La ĉefa kialo por ŝia decido ekstudi Esperanton, diris al mi tiu rusdevena junulino, estas la nuna politika situacio en Ukrainujo. “Mi volas la pacon”, ŝi diris.
Mia malkovro de Japanujo (kvina parto)
Ĵenja daŭrigas siajn aventurojn en Japanujo, unue al Obama (ne tiu, alia!) en Hokuriku, poste al Fukui kaj terkultivista komunumo Hoeiĝuku, kaj revene al Kioto, kie Ĵenja fariĝas japanino …
Mia malkovro de Japanujo (kvara parto)
Ĵenja daŭrigas la rakonton de siaj aventuroj en Japanujo, ĉi-foje en Kobeo.
Nia vojaĝo en Esperantujo
Dum la lastaj 11 jaroj mi partoprenis en la interreta listo DENASK, por familioj kiuj uzas Esperanton kun siaj infanoj. Mi ofte legas pri kunvenoj de tiaj familioj, kaj fine mi decidis partopreni en unu.
Mia malkovro de Japanujo (tria parto)
La tria parto de nia serio. Ĵenja rakontas siajn aventurojn en Ŝikokuo, ĉe la ĉefoficejo de Swany, kaj en Kobeo.
Mia malkovro de Japanujo (dua parto)
Ĵenja rakontas siajn aventurojn tra Kioto, Kameoka kaj Ajabe, kun vizito al la junulara festo de Oomoto.
Mia malkovro de Japanujo (unua parto)
Ĵenja rakontas siajn aventurojn tra Hiroŝimo kaj la insulo Mijaĵima.
Raporteto pri JES
Iom pli ol 200 homoj venis al Burg, Germanujo por la novjara renkontiĝo Junulara E-Semajno (JES).
Tra Siberujo al Mongolujo
Arnoldo lastatempe vojaĝis per la trasiberia fervojo al la Tutazia kongreso en Ulan-Batoro. Jen parto de lia vojaĝraporto.
Bonega itala renkontiĝo
Mi kaj mia fianĉino Anna bonŝancis ĉeesti la Internacian Junularan Festivalon (IJF) en Roncegno (Ronĉenjo), urbeto en la nordorienta montaro de Italujo, dum la unua semajno de Aprilo 2010.
Ĉu partopreni en la 95-a UK aŭ ne?
Kiel usona vojaĝ-agento, mi ne rajtas pagi por vi monon uzotan en nia granda, forta “malamiko”, Kubo. Tamen, mi povus kaj certe rajtas doni al vi informon pri tiu ĉi grava por ni internacia konferenco.
Ago-Semajno: Novjaro en Slovakujo
Raporto pri AS, la novjara junulara evento en Slovakujo.
Vojaĝo al la kanalo
Hodiaŭ estas nur unu kanalo en la ideoj de ĉiuj personoj. Estas la Panama-Kanalo! Tiu grandega konstruegaĵo baldaŭ finiĝos, kaj eĉ nun preskaŭ finigita estas.