Presita el Usona Esperantisto № 2024:1 - “Esperanto-USA salutas vin”

Salutojn de la nova redakcio

Hoss Firooznia, servinte 16 jarojn kiel la redaktoro de Usona Esperantisto, ĝin transdonis en Januaro al Alena Adler kaj Logan Hall, kiuj prilaboris ĉi tiun numeron. Alena kaj Loĉjo salutas la legantaron!

La nova redakcio deziras esprimi sian plenkoran dankegon al Hoss pro la sperta gvido, kiun li malavare kundividis dum multaj trejnkunsidoj. Dum la multaj jaroj en kiuj li servis kiel redaktisto, li kreis multajn brilajn kaj nemalhaveblajn ilojn malantaŭ la kulisoj. Atendu artikolon pri la transiro de la redakcio en estonta numero de Usona Esperantisto.