Presita el Usona Esperantisto № 2024:1 - “Esperanto-USA salutas vin”

Krucvortenigmo: Skota skadrono

Lasta ĝisdatigo: 2024-03-20

Jen vortkrucenigmo danke al Kartero Williams! Ĉi tiun vi povas ludi aŭ tradicimaniere, aŭ enrete ĉe Amuselabs. La unuan fojon en la historio de UE ĝi ampleksas 21×21 kvadratojn – sciigu la redakcion, ĉu vi preferas vidi pli grandajn enigmojn plu.

Ĉi-foje ni ne ofertas rabaton inter la solvintoj, kion ni esperas fari denove en la estonteco. Tamen ni ĉiuokaze nomos vin en la venonta numero, se vi sendos al la redakcio ĝustan solvon antaŭ 6 Majo.

[figure]

Horizontale

 1. Eltrovem'
 2. Komenci hati
 3. Piedestal'
 4. Ŝajnkuracil'
 5. 25%-an
 6. Senhara
 7. Revolucia eldonejo aktiva inter 1930 kaj 1936
 8. Ĉefurb' de Nov-Skotio
 9. Maltim'
 10. Malebrian
 11. Kudrita faldo ĉe rando de maniko aŭ krurumo
 12. Tabulludo ludata per du ĵetkuboj kaj tridek damoj
 13. * KASTELO EL REVOJ
 14. Gufuj', parolante pri trinkaĵoj
 15. Granda frap'
 16. Inklino
 17. de KOCK
 18. Brog'
 19. Envia ___o sukceson ne detruas
 20. Zorgu pri vi, kaj nenion ___
 21. Patriark-havaj homedoj
 22. Estas sen
 23. Movi ion supren kaj eksteren
 24. Kia oleo permesita en la Menoro de la Templo
 25. Delila al Ŝimŝono
 26. Frotil' por hararo aŭ dentaro
 27. Iom___
 28. Nefakul'
 29. Malultra-
 30. Densej' plena je 112 Horiz.
 31. Globasa
 32. Eligi malgrandan bruon dum dormado
 33. Kia Sifo
 34. Enketilo
 35. Ĉasaĵ'
 36. Hom' kun batalilo
 37. Neĉeestulojn
 38. Kuz' de delfeno
 39. Katbleko
 40. Flugmaŝin'
 41. Laŭ kategorio
 42. Ŝafo kies lano estas fajna kaj delikata
 43. Kia Ĉernobilo
 44. Interartika fibrokartilago ofte lezita ĉe atletoj
 45. Publikigis, mallonge
 46. Sign' kiu difinas ĉirkaŭ kiu noto la liniaro sidas
 47. Liberig'
 48. Plurbranĉa pendlumil'
 49. Longa glitŝu'
 50. Kia la unua vojaĝo de ekskurso
 51. Malnova fortounuo
 52. * OAZO
 53. Egalrange
 54. Dentoputr'
 55. Dolora spasm'
 56. Procez' kiun faris Germanujo en 1871 kaj denove en 1991
 57. Forigis el la grundo
 58. Sistemo de konceptoj kaj pensaĵoj
 59. Rajti, neologisme
 60. Subprem' de korpaj deziroj kaj submetiĝ' al doloro, ofte per fasto
 61. Riĉulo havas kornojn, malriĉulo ___n
 62. Varmega pasio
 63. ŜFR
 64. Forta deziro

Vertikale

 1. Baza monunu' de SAUSSURE
 2. Krom la bizono, la plej granda surtera besto en Nordameriko
 3. Fask' da vegetaĵoj
 4. Genr' de arboj kun bongusta siropo
 5. Rilataj al intencita rezulto
 6. Konsciiĝos pri propra malhonoro
 7. Ĉe minus ___ gradoj, la skaloj celsia kaj farenhejta akordas
 8. Apartig'
 9. Strofan kantaĵon por 88 Vert. ludate 61 Vert. kiel parto de pli granda komponaĵo kiel opero
 10. Flank' de ŝipo direktita al la vento,
 11. Laŭ la scienco pri korpoj
 12. Programeto kiu refaras registritajn agojn
 13. Ruzaĵ'
 14. 91 Horiz. + ___' = prakoko
 15. Maljuna aŭ malnova
 16. Nordamerika reta evento havanta anasan maskoton
 17. Elĉerpiĝo
 18. Matriark-hava homed'
 19. Seĝo por predikanto aŭ preleganto
 20. Loko
 21. Antagonist' de la Libro de Ester
 22. Prezidanto de UEA de 1989 ĝis 1995, kreinto de angla-esperanto vortaro
 23. Pria
 24. Korinkliniĝi
 25. Povantan okazi
 26. * LA KOSMO
 27. * SPIRO DE L' PASIO
 28. Apartenantan al 72 Horz.
 29. Invent' aŭ ide' plibonigi ion per freŝaj ŝanĝoj
 30. Rabist', poezie
 31. Larma esprim'
 32. Flamenka akompanil'
 33. Ŝtata frukt' de Bangladeŝo
 34. Karno por manĝado
 35. ___ la maron: melki bovon
 36. Vetur' per la vento
 37. Ruĝa radiko trovebla en barĉo
 38. Bovloforma, parolante pri surfaca trajto
 39. Kiel aŭtoro
 40. Produkt' de Michelin, krom la steloj
 41. Kiel kantanta poemo pri personaj pasioj
 42. Interĉeno de kaŭzoj kaj efikoj en budhismo kaj hinduismo
 43. Granda bunta papago de Sudameriko
 44. Religia impost', kutime dekone
 45. Irig' eksteren
 46. Esprimu vizage
 47. Unu' de biero
 48. Poemet' pri paŝtistoj kaj la kampara vivo
 49. Ras' de Krono, Hiperiono, Feba kaj Mnemozina
 50. Greno multe kultivata en duonaridaj klimatoj
 51. Antaŭsciig' pri danĝero
 52. Nemalhelpo
 53. Ekesti reganto
 54. Respondi tondon
 55. Juĝemo kontraŭ pleboj
 56. Subita rompiĝ'
 57. Profesia lernit'
 58. Unuopul' en konĉerto
 59. Kaŝema murdist' de la krucmilitoj
 60. Senperforta luktart' de Ueshiba Morihei
 61. Enuigas
 62. Kia 35 kaj 39 Horiz. aŭ 29 aŭ 92 Vert.
 63. Bonstatos
 64. Malnorda
 65. Grup'
 66. Krim' de Makbeto
 67. Tio kion oni tenas en Areo 51
 68. Verŝi ___n al ___
 69. Afekcia perturb'
 70. D-riĝinta instruisto
 71. Dek ___jn mezuru, unu ___n detranĉu
 72. La plej abunda element' en aŭ sur la Tero