Usona Esperantisto № 2013:4

Usona Esperantisto estas oficiala bulteno de ELNA. Nur elektitaj artikoloj el la presita versio aperas sube; por la plena enhavo, bv. vidi la PDF-version.

[figure]
PDF-versio
Usona Esperantisto № 2013:4 in printable PDF form.
Leterkesto
Ekvaciaj korektoj; Interretaj kongresoj kaj la stato de nia planedo
Antaŭen kun novaj strategioj!
La tutmonda esperantistaro sub la gvido de UEA havas novan strategian planon, nia landa asocio ankaŭ havas novan planon… Sufiĉas la planado, nun venas la tempo agi.
NASK: mia unua sperto pri usona Esperantujo
Antaŭ ol mi translokiĝis al Usono en 2012, mi havis pri ĝi du stereotipajn supozojn: unue, ke usonanoj ĝenerale ne interesiĝas pri fremdaj lingvoj, inkluzive de Esperanto. Due, ke Usono estas tiel granda lando, ke esperantistoj tie ne ofte povas kuniĝi por kunvenoj.
Mia sperto en NASK – mia sperto en Esperantujo
Jen la rezulto de mia sperto: tiu kurso intensa ebligis al mi elpaŝi ekster la nekomforta situacio de la eterna komencanto.
Raporto pri la Landa Kongreso
Pli ol 70 esperantistoj partoprenis la kongreson en Raleigh, inkuzive de eksterlandanoj el 14 landoj.
Honore al William Harmon
Vilĉjo kaj Lusi Harmon estis inter la unuaj samideanoj, kiujn mi renkontis tiam, kiam mi esperantistiĝis en la jaro 1985. Mi tiam enviis la fluecon kaj erudicion de la parolado de Vilĉjo (dum mi penis memori “Kiel vi fartas?”). Mia lingvokapablo evoluis kun praktiko, sed mi ne povas konvinki min, ke mi iam estos tiom bona oratoro.
Solvo de la “trinkaĵo-truko”
Gratulon al niaj gajnintoj Arlyn Kerr kaj Russ Williams! Ludoviko multe dankas al ili, pro ilia savo de lia trinkaĵfirmao.
Varma
Eĉ se la manĝaĵo en tiu restoracio ne aparte bongustas, laŭnome ĝi almenaŭ promesas malfrostigi siajn gastojn …