Usona Esperantisto № 2011:4

Usona Esperantisto estas oficiala bulteno de ELNA. Nur elektitaj artikoloj el la presita versio aperas sube; por la plena enhavo, bv. vidi la PDF-version.

[figure]
PDF-versio
Usona Esperantisto № 2011:4 in printable PDF form.
Anoncoj
Forpasis Harold R. Dreyer.
Saluto de la prezidanto
Estas plezure kaj honorige adresi vin sur la paĝoj de Usona Esperantisto unua-foje post mia elektiĝo kiel prezidanto de nia landa asocio.
Pri eldonado elektronika
Pro rapida dismultiĝo de larĝkapacitaj retkonektoj, jam de jardeko eldonistoj esploras diversajn metodojn por eldoni gazetojn elektronike.
La stereo-metodo de kreta pentrado
Por percepti reliefon, la homa cerbo utiligas du ĉefajn meĥanismojn.
NASK 2011: ne nur studado
Tri semajnoj da lernado en nur sep tagoj! Ĉu eblas?
Blankulo
Certe mi sonĝas. Antaŭ nelonge mi estis pico-bakisto. Nun mi estas instruisto de scienco.
N-finaĵen, ek, ek!
Mi klarigos al vi du specojn de frazoj, en kiuj la ĝusta maniero uzi la n-finaĵon ne estas tuj evidenta.
False friends
Probably the most time-consuming part of studying any language is developing a vocabulary, so it’s always a relief to encounter a familiar word. But not every word that looks familiar is all that close in meaning.
Solvo de la enigmo en № 2011:3
Solvo de nia pasintnumera krucvortenigmo.
Logikenigmo
Certo
Por kiam vi volas esti certa, ke via ĵeleo bone solidiĝas.