Presita el Usona Esperantisto № 2010:6

Krucvortenigmo: Vortfino pseŭdoradika

Lasta ĝisdatigo: 2018-04-01
[figure]

Horizontale

 1. *Pagil’
 2. Skribi per maŝino
 3. “En bona ordo ____ la pordo!”
 4. Daŭre
 5. “Kuŝi”, biblie
 6. ___urbo: nek urbo nek bakaĵo, sed legomo
 7. “Unu ______ la glason plenigas.”
 8. Striita kvarpiedul’
 9. Cerbŝirmil’
 10. Atomnumero de hidrargo
 11. Sinsekvo inter F kaj Ĥ
 12. *Plurpersona seĝ’ kun dikaj kusenoj
 13. Adverbo sendubiga
 14. Miksaĵ’ de konfuzaj sonoj
 15. Venko en la ludo “Tri en Vico”
 16. Malfeliĉ’ granda kaj daŭra
 17. Unu, por Ulrich
 18. Hebredevena gentan’
 19. Prov’ fari ion malgraŭ eblo de malsukceso
 20. *Stultul’
 21. “____ da malvero ne estas danĝero.”
 22. Sincere respekto-plena al Dio kaj religiaĵoj
 23. Mi + vi
 24. “Kie ___o ekzistas, ankaŭ ombro troviĝas.”
 25. Musĉasant’
 26. Helpe havigos ion al iu
 27. Malakcept’ de aŭtoritato
 28. Difavor’
 29. Plaĉa per sia nevulgareco kaj alta kvalito
 30. Arbusta baril’
 31. “Kiu langon ne ______, mem sin malbenas.”
 32. “Se en ____’ io sidas, vizaĝo perfidas.”
 33. Alpreni novan kvaliton
 34. Pren’ el du aŭ pluraj pro prefero
 35. Sufiks’ aldonebla al ĉiu stelmarkita solvo, kreante novan radikon kun malsama senco

Vertikale

 1. Artefarita vizaĝ’
 2. Flaritaĵ’
 3. “Lupo ŝanĝas la harojn, sed _____ farojn.”
 4. Kiam la koko krias
 5. “Ni ___ nin frate, sed ni kalkulu akurate.”
 6. Simbolo de etega kvanto
 7. Laŭ ne preciza takso (mll.)
 8. Signo kontraŭ VIII, sur ciferplato
 9. Konferenco por ĉiuj kalifornianoj (mll.)
 10. Forĵetaĵ’
 11. Malnova angla unu’ de ter-mezuro, ankoraŭ uzata en Usono
 12. Reĝisoro Lee de la kinaĵo Brokeback Mountain
 13. Agrabla, milda vent’
 14. “En ___’ de pendigito pri ŝnuro ne parolu.”
 15. Alvoka ekkrio por 41-vertikale
 16. Malnei
 17. *Havanta formon de cirklo-parto
 18. Tradukinto de La Faraono Kazimierz
 19. Esprimi gajon, voĉe
 20. Konfederaci’ aŭ alianc’ (ekzemple sovet- aŭ eŭropa)
 21. Jes, por Jacques
 22. Komputila sufikso rilate al densigo
 23. *Izola stat
 24. Havena basen‘ por ŝipoj
 25. *Ŝakpec’ kiu ne moveblas oblikve
 26. Hom’ kiu foje troviĝas ĉe 36-vertikale
 27. Imitindaĵ’
 28. Spasm’, foje vizaĝa
 29. Junul’ nobela; fant’
 30. “Agrabla estas gasto, ____ longe li restas.”
 31. Kuiri panon
 32. Atmosfer’, figure
 33. Gut’ de l’ okulo
 34. Sinsekvo apud “4” sur telefonoj usonaj
 35. Monarĥ’
 36. Rezina surkovril’
 37. *Kafeinhava trinkaĵ’, nigra aŭ foje verda