Presita el Usona Esperantisto № 2009:5

Krucvortenigmo: Vivu la verda stel’

Lasta ĝisdatigo: 2018-04-03
[figure]

Horizontale

 1. Parto de Interreto naskita en 1991 (mll.)
 2. Lumomank’
 3. Urba kvartalo, ofte mizera
 4. Horo kontraŭ IX?
 5. “Vortojn ŝparu, agojn ___.”
 6. Sekskuniĝ’
 7. Denove
 8. Gent’, klan’
 9. “Konsoliĝas mizerulo, se li ne estas ___.”
 10. Oficist’ komisiita kontroli la funkciadon de io aŭ la agadon de iu
 11. Speco de lirika poemo kun palindroma nomo
 12. Konjunkcio
 13. Duono de glitanta par’
 14. “Oni prenas ___, oni redonas malrapide.”
 15. Signalsistem’
 16. Aĵ’ vendata aŭ aĉetata
 17. Inciti, eksciti, vundeti
 18. “Dentoj mordas la langon, sed ambaŭ ___ amas.”
 19. Ĉefrolul’ de rakonto aŭ aventuro
 20. La Infana ___o (Auld)
 21. Henriko (kun “la”) kiu edziĝis sesfoje
 22. “Bone tiu ___, al kiu la sorto ridas.”
 23. Frakcio, aŭ iama edzino de Lennon
 24. Ĝi estas norde de SD kaj sude de SF
 25. Vespermanĝa tempo (mll.)
 26. Bestkuracisto
 27. “Pli bone estas sen___, ol tro.”
 28. Muzika teatr’
 29. “Pri kio ___as?”
 30. Produktaĵ’ de la renoj
 31. Daŭre restadi ie, ekzemple en domo
 32. “Forveturis malsaĝa, revenis nur pli ___”
 33. Manĝokart’
 34. Duono de vidanta par’
 35. “Ho, mia ___’, ne batu maltrankvile” (Zamenhof)

Vertikale

 1. “Kiu sin enjungis, devas ___.”
 2. La Hobito, aŭ ___ kaj Reen
 3. “Kies gasto mi estas, ___ feston mi festas.”
 4. “____ __ kaŭzo senenhava venas efiko plej grava.”
 5. Eksa monunuo de Germanujo
 6. Loĝant’ de la lando de Paul Gubbins kaj John Wells
 7. “Mi estis tre ekscitita … mi sentis, ke mi staras antaŭ ___o” (Zamenhof)
 8. “Se oni amas la ___on, oni zorgas la paston.”
 9. Inklino
 10. Teksaĵ’ kiel kanvaso, farita el plantaj fibroj
 11. Farita el la elemento kun simbolo Au
 12. Alta plank’ por eminentuloj
 13. “Belecon taksas ne okulo, ___ koro.”
 14. Kunlandan’ de Bertilo Wennergren kaj Sten Johansson
 15. “Ĉiu por si mem estas la plej ___.”
 16. Moviĝos de unu loko al alia
 17. Sovaĝa porko
 18. “Zorgu ___ vivon kaj lasu vivi alian.”
 19. Roma cifersigno
 20. Demanda adjektivo, aŭ marko de korea aŭto
 21. Ujo; tiuj faritaj el lado foje enhavas manĝaĵojn
 22. Honora kantaĵ’
 23. “Resanigu per ___; satigu per fiŝ‘ kaj pan’. “ (Dolchamar)
 24. Kvina aŭtorad’?
 25. “___ al la Eternulo, ne al lia sanktulo.”
 26. “Oni invitas, ___; oni donacas, prenu.”
 27. Historia daŭr’ kun aparta karaktero
 28. “Hako post hako estas la plej efika ___o.”
 29. Titolo de 35 horizontale
 30. Ĥajam kiu verkis robajojn
 31. “Mi estas”, por Cicerono
 32. Grupe; ankaŭ nomo de oktobra kunveno en la Adirondack-montaro (mll.)
 33. Blonda plant’ el kiu oni faras oleon kaj tion en 10 vertikale