Usona Esperantisto № 2009:3

Usona Esperantisto estis la oficiala bulteno de ELNA. Nur elektitaj artikoloj el la presita versio aperas sube; por la plena enhavo, bv. vidi la PDF-version.

[figure]
PDF-versio
Usona Esperantisto № 2009:3 in printable PDF form.
Forpasis Robert Smales
Dumviva membro Robert Smales forpasis la 12-an de Februaro.
Loke
Vizito al UEA-oficejo; Tonkin prelegas pri UEA/UN
Kion oni faras ĉe la novjorka oficejo de UEA?
Mia reago al nia kongreso
La ĉi-jaran kongreson mi trovis tre interesa kaj mi vere ĝuis ĝin.
Esperanto Classes and the Internet
Today’s teachers routinely stay in touch with their students via the web and email, providing encouragement and sending gentle reminders of homework, complete with links so all the student has to do is click.
En la ĉielo
En ĉi tiu rubriko ni traktas diversajn aktualaĵojn el la ĉielo de la norda duonsfero.
Ulrika
Traduko de ĉeĥa beletraĵo.
Traduku!
Nia teksto ĉi-foje estas poemo de Elizabeth Alexander, kiun ŝi legis dum la inaŭgura ceremonio de Barack Obama.
Stranga sonĝo
Poemeto de George Baker.
Solvo de la enigmo en № 2009:2: Numeraloj
Solvo de la pasintnumera krucvortenigmo.
Panera
Rilate al pano, en pecoj.