Presita el Usona Esperantisto № 2008:6

Krucvortenigmo: Mia loĝejo – mia reĝejo

Lasta ĝisdatigo: 2018-04-22
[figure]

Horizontale

 1. Plej grava gravul’
 2. Esti kontentiga
 3. Landkart’
 4. Aparato, instrumento, maŝino
 5. Ĝi estas pli longa ol novel’
 6. Eventualaĵ’
 7. Unua parto de la proverbo
 8. Nefakula; neklerika
 9. Marbird’
 10. Loĝant’ de Malmö
 11. Laŭ multaj, la lasta tag’ de la semajno
 12. Okulo-stimulo
 13. (Mal)suprenlevil’
 14. Pronomo palindroma
 15. Preno de io kiel rimedo; kun am-, ĝi fariĝas ridiga
 16. Kreskaĵo kun bulbo kaj grandaj bonodoraj floroj
 17. “Por pendigi ŝteliston, antaŭe ___ kaptu.”
 18. “Spiko malplena plej alte ___ tenas.”
 19. Organ’, kiun perdis van Gogh
 20. “Esperis ___on, ricevis baton.”
 21. Montr’
 22. Surpriziĝi; kun ad-, esti ravita
 23. Akvoŝprucig’
 24. Vazet’ por trempi plumojn
 25. Dua parto de la proverbo
 26. Grupo
 27. “___(⨉2), brile brula / En arbaro nokt-obskura …” –Blake
 28. “Aprila vetero – trompa ___o.”
 29. Bild’ farita ĥemie, aŭ nun pli ofte, elektronike
 30. Narkotikaĵoj faritaj el papavoj
 31. Titolo de ĝentileco por kuracisto (mallongigo)

Vertikale

 1. “Kiu rigardas ___on, maltrafas sian celon.”
 2. E-USA, pasintece
 3. Kavigi la teron
 4. Patropatropatr’
 5. “Kiu bone sidas, tiu ___on ne ŝanĝu.”
 6. Forta (kaj ofte emocia) inklino al persono aŭ ideo
 7. “Ĉie estas varme, sed hejme plej ____e.”
 8. Poststomaka organo; metoda provo ne por viroj?
 9. Brulebla ŝnur’
 10. Pingloarb’; kun r-, ĝi fariĝas infekta, mordemiga malsan’
 11. Adverbo kiu montras daŭradon
 12. Litero neesperanta
 13. “Li ĵus elrampis el la ___ ŝelo.”
 14. Moviĝ’ eksteren; dua libr’ de la Malnova Testamento
 15. Malfacile decidebla situaci’
 16. Kun 27 vertikale, Harmon-a paro
 17. “Por unu, festeno; por ___, ĉagreno.”
 18. Frapsonet’ de io metala aŭ vitra
 19. Vidu 24 vertikale
 20. Fabrikej’, ofte por prilabori metalon
 21. Terglob’
 22. Subfirma’; kun -n, ĝi fariĝas id’ malvira
 23. Ĝi parencas al biblia plagbesteto
 24. “___ bona, ĉio bona.”
 25. Pensaĵ’
 26. Lokoj kie foje difektiĝas ŝipoj
 27. Mallonga, dika pec’ da ligno
 28. Stangar’ kiu funkcias kiel barilo
 29. Hejm’ por feto
 30. “De zorgoj, ne de ___j, blankiĝas la haroj.”
 31. Bruna trinkaĵ, kutime kafein-hava
 32. Flava ringmetalo
 33. “Kiu ludas kun ___o, malpurigas la manojn.”
 34. “Pli facile estas regi ol ___.”
 35. Titolo de ĝentileco por viro (mallongigo)