EsperantoUSA № 2008:1

EsperantoUSA estis oficiala bulteno de ELNA. Nur elektitaj artikoloj el la presita versio aperas sube; por la plena enhavo, bv. vidi la PDF-version.

[figure]
PDF-versio
EsperantoUSA № 2008:1 in printable PDF form.
Novjarajn salutojn
Bonvenon al nova jaro kaj nova numero de nia bulteno!
Esperanto-USA vendas varojn eksterlande
Kompreneble, la libroservo vendas plejparte al usonanoj. Tamen, esperantistoj en aliaj landoj kelkfoje aĉetas ekzemplerojn de libroj, kiujn ni eldonis.
Teaching a one-lesson microcourse
Any time group organizers have a need for talks and presentations to entertain and inform their members, you have an opportunity to introduce Esperanto.
Lokaj festoj por Esperanto-Tago en 2007
Multaj el vi kunvenis, babiladis, manĝis, ludis muzikon, deklamis poezion, kaj alimaniere festis la datrevenon.
Traduku!
Nova rubriko pri tradukado inter Esperanto kaj la angla.
Krucvortenigmo
Scio
Ial, esperantistoj sentas sin pli saĝaj tie.