EsperantoUSA № 2008:2

EsperantoUSA estis oficiala bulteno de ELNA. Nur elektitaj artikoloj el la presita versio aperas sube; por la plena enhavo, bv. vidi la PDF-version.

[figure]
PDF-versio
EsperantoUSA № 2008:2 in printable PDF form.
Memori grandulojn
Baldaŭ post la lasta redaktofino subite forpasis du el niaj eminentuloj: Claude Piron kaj Don Harlow.
Anoncoj
Forpasis Donald J. Harlow, J. Tilman Williams, kaj Claude Piron.
From the Central Office
The Central Office relocation is complete!
Filling a storehouse of words
Building up a vocabulary is a major part of mastering a language — quite possibly the major part in terms of time and effort expended.
Loke
Sciencistoj diskutas la lingvoproblemon; Instruado kadre de monda lingvotago.
Banejo
Puruŝottaman estas homo, kiu neniam deziris ion ajn. Nu, nun ĉi tiu sama Puruŝottaman ja havas deziron – li deziras esti muŝo.
Ŝercu en ĉiu sezono
Poemoj de japana senrjuo-konkurso.
E-USA Investment Funds, part I
The latest “Statement of Fund Activity” and description of the Unrestricted Funds.
Krucvortenigmo: Ŝajno trompas
Solvo de la krucvortenigmo en № 2008:1