Presita el EsperantoUSA № 2008:2

Krucvortenigmo: Ŝajno trompas

Lasta ĝisdatigo: 2018-04-26
[figure]

Horizontale

 1. Ho, mia ____
 2. Sukcesa forkur’
 3. Bukleta teksaĵer’
 4. Papava narkotik’
 5. Kunludantaro
 6. “__ for en bona hor’”
 7. Unua parto de la proverbo
 8. “En ĉiu ____loĝiĝo estas parto de ruiniĝo.”
 9. Kulpig’
 10. “En sia korto ĉiu ___’ estas forta.”
 11. La nom’ de Dio por la Atestantoj
 12. Glit-tabulo
 13. Kvalito; aŭ Umberto kiu verkis libron _La serĉado de la perfekta lingvo_
 14. “Kia la homo, tia la ___”
 15. ___skatolo, por konservi preparitan manĝaĵon
 16. Ripari veston, ekz.
 17. Intermontej’
 18. Hejmland’ de teheranano
 19. “___ domon novan kaj amikon malnovan.”
 20. Ĉen’, sinsekv’, vic’
 21. Kapvest’ de brita juĝisto
 22. Lasu (9 vert.) paroli ___!
 23. Laŭregula nutromanier’
 24. Imaga, sed eble ne atingebla perfektec’
 25. Dua parto de la proverbo
 26. Denove, aŭ dorsire
 27. (vidu 17 vertikale)
 28. Difinita spacopart’
 29. Ω (mezurunuo de elektra rezistanco)
 30. Aŭdeblaĵoj
 31. “Tuso kaj ___ ne estas kaŝeblaj.”

Vertikale

 1. “Salutnomon” ties posedant’ havas
 2. Muzika teatraĵ’
 3. “___ estas tiu, kiu ŝuldas al neniu.”
 4. Atmosfero, tono
 5. Besta gras’
 6. Kun 7 vertikale, salut’ al ŝatata korespondanto
 7. (vidu 6 vertikale)
 8. Land’ kie okazos la 94-a Universala Kongreso
 9. (vidu 42 horiz.)
 10. “Vivon travivi estas ___’ malfacila.”
 11. Rilata al ino
 12. Likva kolorigilo
 13. “___’ al (56 horiz.) riproĉas malsaĝon.”
 14. “Li mensogas tiel, __ __ muroj krakas.”
 15. Ekkrio pro malfeliĉ’
 16. Marbest’; aŭ propra nomo de usona generalo Bradley en la dua mondmilito
 17. Deziri, intenci
 18. Foliet’ por notoj
 19. “Kio kostas malmulte, kostas plej ____.”
 20. Posteuloj
 21. Fuŝaĵ’ komputil-programa
 22. Task’, rol’, ofic’
 23. “Kiu rabi eliras, ofte ___ revenas.”
 24. Aŭstralia revuo _Esperanto sub la ___ Kruco_
 25. Tuŝetas milde
 26. Kuracistoj sen ____, grupo nobelpremiita en 1999
 27. Eksfraŭlo
 28. “Kie dento doloras, ___ iras la lango.”
 29. “Estas tubero __ __ afero.”
 30. Materier’
 31. “Kurbiĝu hoko laŭ postuloj de l’ ___.”
 32. Konsistiga parto
 33. “Kia la ___o, tia la rikolto.”
 34. Čaj, ĉeĥe
 35. Grupmembro