Presita el Usona Esperantisto № 2022:4 (jul–aŭg)

Krucvortenigmo

Lasta ĝisdatigo: 2022-09-08

Jen nova krucvortenigmo danke al Timoteo Boronczyk. Inter la solvintoj ni lotumos $10-rabaton de la libroservo. Ĉiuj membroj rajtas partopreni, sed solvoj nepre alvenu al la redakcio, aŭ poŝte aŭ rete, antaŭ la 25-a de Oktobro. Bonŝancon!

[figure]

Horizontale

 1. Milda tuŝet’
 2. Religia fordonac’
 3. Ceremoni’ kun akvo
 4. Amata
 5. Kvitiĝe transdoni monon
 6. Konservita parametr’ de programo
 7. Simpatia ul’
 8. Plaĉa flarcel’
 9. Fari strekojn sur io
 10. Il’ por kapti fiŝojn amase
 11. Komparacia grado
 12. Pensaĵ’
 13. Ĝena enu’
 14. Eligi lumon
 15. Il’ por preni, porti, teni
 16. Alaska best’
 17. La plej evoluita mamul’?
 18. Melproduktanta insekt’
 19. La plej norda region’
 20. Ringforma insul’
 21. Fali en likveroj
 22. Sufoka serpent’
 23. Sinonimo por 26 horizontale
 24. Baza er’ de vivulo
 25. Iomete malpli ol duonhektar’
 26. Ŝanĝi pozicion de io
 27. Elparoli
 28. Harmonia voĉson’
 29. Antikva senmotora veturil’
 30. Respektoplene al religiaj aferoj
 31. Malkonsenti
 32. Teatra rolant’
 33. Duop’
 34. Prepozicio de akompano
 35. “Bona ___o sin trenas testude, malbona kuras rapide.”
 36. “___ ŝlosilo ĉiun pordon malfermas.”
 37. Influi
 38. Kontraŭa ag’
 39. Insekt’ kiu timas la lumon
 40. Trempsaŭc’ por fritoj
 41. Facile cedanta
 42. Elfiltra organo
 43. Senharigi
 44. Kolorita okulpart’
 45. Vigla plirapidig’

Vertikale

 1. Senfenestra ĉambret’
 2. Ĝene eksciti
 3. Uj’ farita el tolo
 4. Diafana juvela mineral’
 5. Estigi, kaŭzi
 6. Centr’ de individuo konscia pri si mem
 7. Paroli samsonece
 8. Oceana mamul’
 9. Eksterigi kapablon
 10. Konstruaĵ’ super rivero
 11. Post due
 12. Pun’ de Avo Frosto
 13. Neflugkapabla bird’ formortinta
 14. Font’ de elektra energio
 15. Reĝin’ de la kartoj
 16. Longa kaj plata lignopec’
 17. Pafaĵ’ de pafarko
 18. Musmalamik’?
 19. Alta estim’ meritita
 20. Martinia frukt’
 21. Dispecigi beston por viando
 22. Antikve hipoteza substanc’ tra la universo
 23. Paska flor’
 24. Prakalkulil’
 25. Prezentanta malmolan terkruston
 26. “Ne ____o kaj sango, sed la koro faras nin patroj kaj filoj”.
 27. Rilata al punkto, pri kiu oni parolas
 28. Korpopart’ en 1 horizontale
 29. Sicilia vulkan’
 30. Verkisto Liven ___, alinome Miguel Gutiérrez Adúriz
 31. Kolektiva pronomo
 32. Malspecifa tempo
 33. Provizi per ĉio necesa
 34. Akcept’ de ies ĉeesto
 35. Citrusa frukt’
 36. “Ne venos ____ mem al kato.”
 37. Malbona ag’
 38. “… kaj rapide kreskas la ____o …”
 39. Havanta monon
 40. Signi per distinga vorto
 41. “Li tremas kiel aŭtuna ____o.”
 42. “Mi fartas bone, ĉar mi havas ____on.” (frazo en Duolingo)
 43. Onklid’
 44. Malgranda ŝvittru’
 45. Bostona Esperanta grupo, minus 6 vertikale