Presita el Usona Esperantisto № 2010:1

Krucvortenigmo: Unu malnova valoras pli ol du novaj

Lasta ĝisdatigo: 2018-04-03
[figure]

Horizontale

 1. Katolika liturgi’
 2. Mensa
 3. Kembriĝa univ.
 4. “__ ŝlosilo ĉiun pordon malfermas.”
 5. “Kiu tro bezonas, tiu ___ ne konas.”
 6. Een, en Eindhoven
 7. Unua parto de la proverbo
 8. Aliflanke de
 9. N-ro 14 horizontale, angle
 10. Bild’ konstruita fare de la menso
 11. Form’ de la ekvatoro
 12. Longa, unupeca vestaĵo
 13. “June kaj ___” (devizo de TEJO)
 14. “Kiu timas bestaron, ne ___ arbaron.”
 15. Pera aparato
 16. Izolemul’
 17. Eŭrazia mambest’ kun stria kapo kiu dormas subtere
 18. “Lupo sopiras, al arbaro ___ tiras.”
 19. Nurenburga neo
 20. Vic’
 21. Glanuj’
 22. “___ kaliko tro pleniĝas, la vino elverŝiĝas.”
 23. Ne en Nyíregyháza
 24. Paperfoliet’
 25. Dua parto de la proverbo
 26. Finaĵo de la TTT-adreso de n-ro 9 horizontale
 27. Unika, sama: ___a
 28. Kurba tenil’
 29. Liven ___, kaŝnomo de Miguel Gutiérrez
 30. Diferenco inter debeto kaj kredito
 31. Ĝi troviĝas inter Tet’ kaj Kap’

Vertikale

 1. Titol’ de respekto
 2. “Nin instruas ___o, kiun faras najbaro.”
 3. “___ stomako ne lernas volonte.”
 4. Luma gas’
 5. Fruktokern’
 6. Transiri en staton
 7. “Al feliĉulo eĉ ___ donas ovojn.”
 8. Mallonga sciig’
 9. Id’ de ĉevalino kaj virazeno
 10. Malvira
 11. Ŝ-sekva sinsekvo
 12. Eŭropa ___ (organizaĵo ekonomia)
 13. Diri “ei” en Estonujo, ekzemple
 14. Tranĉe; sagace; severege
 15. Ŝmiris kun glua suko
 16. Vorte harmonii
 17. Legom’ kies radiko akre gustas
 18. Balanceti, ekzemple por dormigi
 19. Endanĝerig’
 20. Frukt’ kiu liveras bongustan oleon
 21. “Plej ____ ridas, kiu laste ridas.”
 22. anglalingva cifero havanta la saman sonon kiel n-ro 37 horizontale
 23. Oficiale esploris
 24. Malspertul’
 25. “Mesaĝa” molekulo, grava en genetiko (mll.)
 26. “Saĝa estas frato post ricevo de ___”
 27. “mojosa”: ___, juna, stila
 28. Posedataj de tria persono vira
 29. Hungaro Rubik kiu kreis faman kubon
 30. Ag’ de tiu, kiu diras, “Je via sano!”
 31. Fel’ tanita
 32. Daŭre
 33. Altnivela nobel’
 34. “For ___ okuloj, for de la koro.”
 35. Necesiga sufiks’

Unu solvinto ricevos $10-rabaton ĉe la libroservo de E-USA. Ĉiuj membroj rajtas partopreni, sed solvoj nepre alvenu al la redakcio (aŭ poŝte aŭ rete) antaŭ 25 Feb. Bonan solvadon!