The American Esperanto Journal mar 1908

The American Esperanto Journal ne estis bulteno de ELNA, sed de la American Esperanto Company. Ni aldonas ĝin al niaj arĥivoj pro ĝia grava rolo en nia historio. Nur elektitaj artikoloj el la presita versio aperas sube; por la plena enhavo, bv. vidi la PDF-version.

[figure]
PDF-versio
The American Esperanto Journal mar 1908 in printable PDF form.
Tre Grava Letero de Edmond Privat
Permesu ke mi trankviligu kelkajn usonajn amikojn. […] Kiel ĉiu nun scias, la Lingva Komitato per granda plinombro rifuzis akcepti la lingvajn reformojn de s-ro Ido, kiujn aprobis la “Delegacio.”
Pri la Festotago Esperanta
I am an urgent advocate of July 21, 1887, as the natal day of Esperanto […]