The American Esperanto Journal jan 1908

The American Esperanto Journal ne estis bulteno de ELNA, sed de la American Esperanto Company. Ni aldonas ĝin al niaj arĥivoj pro ĝia grava rolo en nia historio. Nur elektitaj artikoloj el la presita versio aperas sube; por la plena enhavo, bv. vidi la PDF-version.

[figure]
PDF-versio
The American Esperanto Journal jan 1908 in printable PDF form.
Interesa Letero de Doktoro Zamenhof
Ia usona ĵurnalisto, antaŭ ne longe skribis al la majstro nia, demandante pri kelkaj punktoj de lia personeco.
Nia Gasto: Edmond Privat
La eminenta juna esperantisto venis Usonon el Svisujo, kun antaŭenemo tute usona, por vigligi la movadon esperantan tie ĉi.