Presita el Usona Esperantisto № 2011:6

Krucvortenigmo: Tro da fervoro riskas pereon

Lasta ĝisdatigo: 2018-03-30
[figure]

Horizontale

 1. Longa vest’ unupeca
 2. Manĝos kiel bebo
 3. Adamedzino
 4. Pensaĵ’
 5. Rifuĝejo
 6. “Fiŝo scias pri ___o ankaŭ sen via saĝo.”
 7. Unua parto de proverbo
 8. Aldon’ de plibeligaj detaloj
 9. “Granda parolo, sed malgranda ___o.”
 10. Serpenta emblemo de la gazeto Beletra Almanako
 11. “Saluton masonisto, mia prapatro ____!”
 12. Verukhaŭta amfibio
 13. “Kion mi ne scias, tion mi ne ___as.”
 14. Peco
 15. Konfederaci’
 16. Eligis laŭtajn voĉsonojn, ekzemple pro doloro
 17. Malplenaĵ’
 18. Pozicio de kolo rilate al kapo
 19. “Ŝafo donas sian ___n, por ke mastro havu panon.”
 20. Sincera, favora
 21. Ĉefrolulo
 22. Israela fluglinio kun bone priskriba nomo en Esperanto?
 23. Rezina solvaĵ’
 24. Rubandforma pastaĵ’
 25. Dua parto de la proverbo en n-ro 15 horizontala
 26. “Tuso kaj ___ ne estas kaŝeblaj."
 27. Konformas sin al tio, kion oni ordonas
 28. Dum lia deĵoro fondiĝis CWA, WPA, CCC kaj SSA
 29. Usona verkisto Westover
 30. Luksa plezurŝipo
 31. Nek estintece, nek estontece

Vertikale

 1. Eventuala submara danĝero por n-ro 58 horizontale
 2. Nazimpresil’?
 3. Germana nomo de svisa urbo kiu gastigis UK-on en 1913, 1939, kaj 1947
 4. Marfiŝo kiu vivfine migras kontraŭflue en riveron
 5. Utiligu
 6. “En ___ angulo alia postulo.”
 7. Frukt’ el kiu oni produktas bongustan n-ro 40 vertikale
 8. Daŭre aŭdiĝis post ĉeso de la kaŭzo
 9. Interna
 10. “Rezisto ___as”, laŭ devizo de la ekstertera kolektivo Borg
 11. Jaroj ekde naskiĝo
 12. Renforma semo el guŝo
 13. Mov’ de rivero
 14. “Tute libera, kiel birdo ___.”
 15. “Rajdi sur ĉevalo ___ __ lernas sen falo.”
 16. Buŝo de n-ro 42 vertikala
 17. Mispaŝ’
 18. Malolda
 19. Eksprezidento alnomita “Vavo”
 20. Havante neniun antaŭ si
 21. Filament’, ekzemple ero de histo
 22. Plant’ kun kvinpetalaj floretoj purpuraj
 23. Subteraj kanaloj por malpuraĵo
 24. Societ’ por tiuj kun komunaj interesoj
 25. Grasa fluaĵ’
 26. Daisy, Daffy, aŭ Donald
 27. Ses-edra
 28. Venena arbust’, aŭ greka mitul’ kiu aliformiĝis en laŭron
 29. “Ŝiru vin __ __ partojn, la mondo trian postulos.”
 30. Teleskop’
 31. Musmalamik’?
 32. Fari ion ne precizigitan
 33. “Kia la homo, tia lia ___o.”
 34. Nea konjukcio kiu ofte aperas duope
 35. Longa, mallarĝa, kaj plata lignopec’

Kiel kutime, inter solvintoj de la krucvortenigmo ni lotumos $10-rabaton de la libroservo. Ĉiuj membroj rajtas partopreni, sed solvoj nepre alvenu al la redakcio, aŭ poŝte aŭ rete, antaŭ la 30-a de Februaro 2012. Bonŝancon!