Presita el Usona Esperantisto № 2010:2

Krucvortenigmo: Tri, du, unu … ek!

Lasta ĝisdatigo: 2018-04-03
[figure]

Horizontale

 1. Geedziĝa ricevaĵ’
 2. *Translingva transig’
 3. *Fari teksaĵon per longaj pingloj
 4. ”___ faras ion, mono ĉion.”
 5. Animaloj, Vegetaloj aŭ Fungoj, ekzemple
 6. Kapjeso, en Kansas City
 7. Estigdat’
 8. Malmilde, tranĉe
 9. Aparat’ por desegni angulojn 90-gradajn
 10. Ronda plataĵo; kun -teko ĝi fariĝas dancejo
 11. Falanta floketar’
 12. Surdorsa seĝ’
 13. Estaĵ’ kiel Tinkerbell, ekzemple
 14. Surpriza ĉagren’
 15. Jes, por Jacques
 16. *“Ne _____, trankvile decidu.”
 17. “Vi sekrete vorton diros, ĝi tra l’ tuta mondo ____.”
 18. Nepluiga prefikso?
 19. Malest’
 20. *Kunligita societ’
 21. *Laborĉesig’, ofte fare de sindikato
 22. Maljesi
 23. Membriga sufikso
 24. Pli en Puerto Vallarta
 25. Glueca suk’, ofte el arbo; kaŭĉuk’
 26. Amanta posedi kaj montradi bagatelojn; sinmontrema
 27. “Pli bona branĉo sennuksa, ol kaĝo plej ______.”
 28. *Ne estis certa pri io
 29. *”Kiu ____, ankaŭ aŭdu la duan.”
 30. Kontraŭiga prefikso
 31. Kunmetita formo de la participo “estos …-onta”
 32. Akvuj’ kiel Huron, Ontario aŭ Erie
 33. Malgranda
 34. Malspertulo, nefakulo
 35. Multiplika sufikso

Vertikale

 1. Loĝanto de Kopenhago
 2. Sharif kiu aperis en Doctor Zhivago
 3. Trinkpropon’
 4. Stango surtegmenta, per kiu veturilo ricevas elektron
 5. Plektaĵ’, foje komputila
 6. Daŭra uz’ de forto aŭ kapablo
 7. *Konsentis pagi salajron al iu por laboro
 8. Ĝi troviĝas meze inter jo kaj mo
 9. *Ĝi ofte akompanas manĝon
 10. “Ho, mia ___!”
 11. “Bona ___o venas post la pereo.”
 12. Parenco, en Paducah
 13. Aprob’ kaj akcept’ per favoraj krioj
 14. Flava part’ de la sango
 15. Plezure; “Kiu venas plej frue, sidas plej ___.”
 16. “Longe ŝtelas ŝtelisto, tamen ____ li pendos.”
 17. *Instrui, kulturi; “Oni ___s min kiel idealiston.” – Zamenhof
 18. Laŭmode eleganta
 19. “Oni batas la ____, por provi ĝian valoron.”
 20. Interpunkcia apartigil’
 21. Fremda liter’, kiun esperantistoj ofte uzas rete
 22. Fikcia fluganto Peter, kiu rifuzas plenkreski
 23. *Varmigas surplaĝe
 24. *Grandokula bird’ kiu diras “Hu!”
 25. Viro, en Virginia
 26. Parto de teatrejo malantaŭ la scenejo
 27. Farita el metalo griza
 28. Ronĝanta bestet’ kiu foje loĝas dome
 29. Dense harkovrita; aŭ la iom harkovrita Bob de This Old House
 30. Veturi kvarrade
 31. *Ofta akompananto
 32. Marko de sveda ilo, per kiu oni povus fari 49 vertikale
 33. Londonan’
 34. *Intertempe; okazante en la daŭro de io
 35. “Per lango flatas, per mano ___as.”
 36. Konstruaĵ’ por elakvigi ŝipon
 37. “Pli bona io ___ nenio.”

Unu solvinto ricevos $10-rabaton de la libroservo de E-USA. Ĉiuj membroj rajtas partopreni, sed solvoj nepre alvenu al la redakcio (aŭ poŝte aŭ rete) antaŭ la 27-a de Aprilo. Ĉu vi pretas, enigmemuloj, malkaŝi la sekreton de la stelethavaj aludoj? Tri, du, unu … ek!