Presita el EsperantoUSA № 2008:4

Krucvortenigmo: Dektrioble dektri

Lasta ĝisdatigo: 2018-04-24
[figure]

Horizontale

 1. Longa, pinta, mallarĝa glavo
 2. “Konu nin, ____ nin!”
 3. ___iro, flagretema vesperulo
 4. Okul’, stomak’ aŭ kor’, ekzemple
 5. Rifuĝej’
 6. Adorata statu’
 7. Inklino daŭrigi
 8. “Nova balailo ___ balaas.”
 9. Kapabl’ bildigi enmense
 10. “___ al iu la haŭton.” (puni)
 11. Karnecaj fruktoj, ofte kreskantaj are
 12. Foriras en lokon ŝirmatan
 13. “Pli ___ estas kapo ol ĉapo.”
 14. Saltanta sangosuĉulet’
 15. “__ _____ kaj espero pereis multaj sur la tero.”
 16. Bebonutraĵo
 17. “En puton ne ____, ĉar vi trinki bezonos.”
 18. Alta konstruaĵ’; foje litera?
 19. Tranĉa, pika. “Malgranda birdeto, sed ___ ungeto.”
 20. Restaĵo de praurbo?
 21. Longa, unupeca vestaĵo
 22. Fama oratoro, juristo kaj UEA-prezidinto Lapenna
 23. Poezie malgajiga; kaŭzanta melankolion
 24. “Ĉio havas ___.”
 25. Kunestado, akompanado
 26. Dorsa grasamas’, de kamelo, ekzemple
 27. Kolor’ kun aparta rilato al la internacia lingvo
 28. “__ ____ sur la monto, estas malvarme en la valo.”
 29. Cilindroforma, rikoltinda parto de maizo
 30. Grup’ de kunagantaj sportistoj
 31. “Pensoj iras trans ___ sen pago kaj timo.”
 32. “Tute libera, kiel birdo ___.”
 33. “Ne insultu mizeran, ne moku _____.”
 34. Kaprimen’ por konduki ĉevalon
 35. Povi esti, povi okazi
 36. Multnombra, senorda kolekto
 37. Pale blonda herbo, kultivata pro ties oleo; kun ink-, ĝi fariĝas emo?
 38. Rus’, serb’, ĉeĥ’ aŭ pol’
 39. Tetrinkujoj

Vertikale

 1. “Rano en palaco ___as pri marĉo.”
 2. Rekompenc’ por gajninto
 3. Kunfiksil’ por vestaĵoj, paperoj, braceleto ktp.
 4. Prezidanto de UEA Probal
 5. Nedifinita(j) homo(j)
 6. “Ŝteletiston oni batas, ŝtelegiston oni _____.”
 7. Obstinul’; per aldono de litero, ĝi fariĝas sinonim’ por “gazono”
 8. “Kiu bone agas, ___ ne bezonas.”
 9. Dude” en Esperantujo?
 10. “Vivu mizere, sed vivu ____!”
 11. “Ĉiu abomenaĵo trovas sian _____.”
 12. “Sen ___ en urbon ne iru.”
 13. “Malsato ___ bone gustigas la manĝon.”
 14. Brutloĝej’
 15. “Amikon ŝatu, malamikon ne ____.”
 16. “Ju pli da bruo, des malpli da ___.”
 17. Mola, pasteca manĝaĵo
 18. Titolo de disertintino (mll.)
 19. Ĉefa usona Esperanto-asocio ĝis la 1950-aj jaroj (mll.)
 20. Necerteco
 21. “Kiu havas ___, havas honoron.”
 22. Nefakul’, malspertul’
 23. “Barakti kiel fiŝo ekster la ___.”
 24. Konkubin’
 25. Iri pli rapide ol marŝi
 26. Cirkl’; ar’ aŭ societ’ da homoj
 27. Tia, kia ofte spitas aŭtoritaton
 28. “Se gut’ al guto aliĝas, ___ fariĝas.”
 29. Ĉes’
 30. Agado kiu malobservas religian leĝon
 31. Aŭdigi senvortan plendon
 32. Enbuŝa (kaj foje elbuŝa) fluaĵ’
 33. Subskribas dorsan ĉekflankon
 34. “Al kuko kaj kaso ĉiam venas ___.”
 35. Aŭdeblaj aervibradoj
 36. Surplaĝa abundaĵ’
 37. Interhelpi por efektivigi ion
 38. Mebl’ kun plato kaj kruro(j)
 39. “Ne gutas mielo __ __ ĉielo.”
 40. Romkatolika diserv’
 41. Abruptra traf’, eble por puni