Artikoloj de L. de Beaufront

Letero de M. de Beaufront de Louviers, Francujo, Prezidanto de la Franca Esperantista Societo
Granda, tre granda signo por ni ĉiuj estas la fondo de via gazeto, ĉar samtempe ĝi pruvas la ĝeneralajn progresojn de Esperanto kaj la sukceson, kiun ĝi renkontis en via lando.