Artikoloj de Jonathan Thomas

My take on TAKE
When I heard about Tut-Amerika Kongreso, I knew I had to go.