Articles from the column traduku!

A sucking chest wound of a challenge
Respondoj al la defio el Little Brother; nova defio el Three Vagabonds of Trinidad de Bret Harte.
Dek anglalingvaj bovinoj, kvaroble
(Respondoj al la defio el Dek bovinoj; nova defio el Neologisme de Lorjak.)
Laboro frustra, sed (espereble) agrabla
“Kiel oni povas verki tiel klare, sed tiel netradukeble?” (Tradukoj de la defio el Ombro sur interna pejzaĝo; nova defio el la kanto Dek bovinoj.)
Kion fari pri propraj nomoj?
Ĉu ni “esperantigu” ilin por internacia legantaro, aŭ ĉu ni konservu ilin senŝanĝe? (Tradukoj el Mary Poppins; nova defio el Little Brother)
Traduki el Esperanto povas esti surprize defie
Ĉu estas pli facile traduki el Esperanto en la anglan, ol inverse? Foje ne. (Tradukoj de la teksto el Okuloj; nova defio el Ombro sur interna pejzaĝo.)
Traduku!
La orelvermo sukcesis infekti kelkajn legantojn – kaj ili sukcesis traduki ĝin. (Tradukoj de la poemo el A Literary Nightmare; nova defio el Mary Poppins.)
Traduki “inverse”
Ĉu vi kuraĝas enangligi la jenan tekston de Marjorie Boulton? (Nova defio el Okuloj.)
Traduku!
Kiel vi elangligus la jenan orelvermon? (Nova defio el A Literary Nightmare.)
Diversaj elangligoj de la nabokova prozaĵo
La defio vekis viglan intereson. Dankojn al ĉiuj kiuj sendis tradukaĵojn. Ni esperas ke aliaj homoj kiuj ne sendis provon tamen pensis pri la teksto kaj trovis ĝin interesa kaj analizinda.
Estas malfacile trovi vojon kaj belan kaj fidelan
Nia defio pri E. E. Cummings ŝajne estas ja defia, aŭ eble fortimiga … venis nur kvar tradukoj de la poemo, kiuj tamen estas tre indaj provoj kaj meritas diskuton kaj analizon.
Traduki nacilingvajn nomojn estas eterna defio
Tradukoj de la teksto el Slaughterhouse Five, kaj nova defio: XAIPE: 49 de E. E. Cummings.
La “inversa” tradukdefio
Ĉi-monate, ni pritraktas defion inversan al niaj kutimaj proponoj – nome, traduki Esperanton en la anglan. Temas pri la unuaj versoj de la fama epopea poemo de William Auld, La infana raso.
Dialektaj dilemoj
Ni ricevis ses tradukojn, kaj efektive ĉiu alfrontis la problemojn de la teksto tre malsame.
Kio estas it?
Ni ricevis plurajn tradukproponojn por nia lasta defio. Por la sekva ni proponas tekston el Of Mice and Men, de John Steinbeck.
Traduku!
Nia teksto ĉi-foje estas poemo de Elizabeth Alexander, kiun ŝi legis dum la inaŭgura ceremonio de Barack Obama.
Traduku!
Ni prezentas tradukojn de In Flanders Fields, defio proponita en nia lastfoja numero, kaj novan defion Praise Song for the Day de Elizabeth Alexander.
Traduku!
Tradukoj el Tristam Shandy de Laurence Sterne.
Traduku!
Tradukoj el Moll Flanders de Daniel Defoe.
Traduku!
Nova rubriko pri tradukado inter Esperanto kaj la angla.