Artikoloj de la rubriko rakonte

Biciklo en Aŭtujo
Kiel eta fiŝo en granda lago.
La hundido kaj la ŝtelistoj
Unu tagon, antaŭ longe, kiam mi unue komencis mian bestkuracistan praktikon, mi eniris mian ekzamenejon kaj trovis malkutiman aferon: tie sidis maljuna kliento kun granda metala peco de aŭtomobila motoro sur la genuoj.
Ellie kaj la fantomo
Ĉu vi kredas je fantomoj? Laŭ mi, ili ne ekzistas. Aŭ tion mi antaŭe kredis, sed nun mi ne estas tute certa.
Varti jaguaron
Unu nuban, malluman nokton, mia amiko eniris la korton por zorgi pri la jaguaro. Kiel kutime, li alvenis kun sia biglo, Sally. Sally bojegis kaj kuregis laŭ la korto al la kaĝo. La pordo de la kaĝo estis malfermita!
La kurioza rakonto de la ŝtuparo malaperanta
Ĵaŭdon matene mi reiris al mia laborejo sed haltis unue ĉe manĝetejo por aĉeti grandan tason da kafo por klarigi mian kapon. Sam, la blinda posedanto de la manĝetejo, demandis: “Malglata nokto, Alko, ĉu ne?” “Malglata tago, Sam,” mi respondis. “Mi preskaŭ perdis mian virinon al ŝtuparo malaperanta.”
La Ŝipo de Ŝtato
Belege la fiera ŝipo flosis ĉe la doko, atendante ordonojn por marvojaĝi.
La vagisto
Gaja, ridetanta, feliĉa vagisto li estis, kvankam ĉiam senmona, senamika, sendoma.