Articles from the column omaĝoj

Omaĝe al William R. Harmon
Forpasis nia kara Vilĉjo la 27-an de Novembro, 2019.
Honore al la memoro de David Richardson
Omaĝe al David Richardson.
Honore al William Harmon
Vilĉjo kaj Lusi Harmon estis inter la unuaj samideanoj, kiujn mi renkontis tiam, kiam mi esperantistiĝis en la jaro 1985. Mi tiam enviis la fluecon kaj erudicion de la parolado de Vilĉjo (dum mi penis memori “Kiel vi fartas?”). Mia lingvokapablo evoluis kun praktiko, sed mi ne povas konvinki min, ke mi iam estos tiom bona oratoro.
Omaĝe al Dori Vallon-Wheeler