Articles from the column el la arĥivo

Seen on the Internet
Many people have wondered where all the excitement about the Internet comes from. They have heard some of the buzzwords, but not seen the medium in action.
Esperanto, Passport to the Whole World
A 1996 announcement for an ambitious new video course teaching the basics of Esperanto.
Ĉu komputero, komputilo, komputoro, komputro, aŭ kio?
Eble ĝuste pro tio, ke la vorto komputero tiel malfrue registriĝis en iom aŭtoritata fonto, ĝia formo en 1977 restis tute malstabila.
Ŝi tion ja meritas!
Dum la Landa Kongreso de 1984, Dorothy Holland fariĝis Honora Membro de ELNA.
Ĉio (card game)
An Esperanto card game from 1908. “Prizes awarded to those who have the most diseases.”
La ĉefdisĉiplo de Esperanto
Laŭdo al Louis de Beaufront en 1908, aperinte ĝuste antaŭ ol klare evidentiĝis, ke li havis rolon en la Ido-skismo.
Zamenhof dubis, ĉu li iros al UK en 1910
Ĉu vi ankoraŭ ne decidis, ĉu vi partoprenos en la venonta UK en Nordameriko? En 1908, ankaŭ LLZ dubis, ĉu li partoprenos en nordamerika UK. Sed malgraŭ la enormaj defioj tiutempe, li venis!
Pri proponoj ŝanĝi nian lingvon
Ĉiu gazeto de Esperanto devas, por averti novajn esperantistojn, montri per grandaj literoj la avizon: “Ne malŝparu tempon por skribi pri dezireblaj ŝanĝoj je la lingvo Esperanto!”
Up-to-date With “The Aggressors”
A report from 1964 about the use of Esperanto as the language of the U. S. Army’s Aggressor Force.
The Fact of Esperanto
Supporters of Esperanto are not proposing a theory for breaking down the world’s language barriers; they’re pointing out that the language problem has already been solved.
How much neutrality?
Our newsletter doesn’t typically contain expressions like “wholesale murder” and “satanism incarnate,” but 1953 was not a typical year, and № 1953:1 was not a typical issue.
Why we need a strong national association
“Why should I join ELNA?” is a frequent question. I answer it thusly.
ELNA kaj EANA: Fondo kaj malfondo
Resumo de la revolucia fondiĝo de la Esperanto-Ligo por Norda Ameriko (ELNA), pro tragedia skismo en la iama Esperanto-Asocio por Norda Ameriko (EANA).
Leo Wiener: The First Proto-Esperantist in America
He was not an Esperantist but a proto-Esperantist, who came to America before Esperanto was made public in 1887.