Articles from the column de la redaktoro

Finfine kompleta! (pli-malpli)
Post jardeko da laboro, nia retarĥivo enhavas preskaŭ ĉiujn numerojn de ĉiuj bultenoj iam eldonitaj de landaj Esperanto-organizoj en Usono.
Kiel ampleksa estu nia retarĥivo?
EANA estis organizo kiu plenumis kernan rolon en la historio de Esperanto en Usono. Sed niaj rilatoj kun EANA estis tre streĉa, kaj eĉ malamika. Ĉu do taŭgas aldoni ĝiajn bultenojn al nia retarĥivo?
Rapide kreskas nia retarĥivo
Ĝi nun enhavas skanaĵojn de preskaŭ ĉiu numero ekde 1959 – entute pli ol 300 novajn PDF-dosierojn.
Help preserve history
We need volunteer proofreaders. The task is technically and linguistically very simple (no knowledge of Esperanto is needed), and it will help preserve our history for future generations.
Venas bulteno pli facile dividebla en sociaj retoj
Venas nova versio de Usona Esperantisto, surbaze de propono de la prezidanto ke ĝi fariĝu ĉefe elektronika gazeto, pli facile legebla en la Tut-Tera Teksaĵo.
Kia neŭtraleco? (2-a parto)
Ĉu la ideo de “neŭtraleco” postulas, ke Esperanto-gazeto cenzuru disputatajn temojn? Aŭ simple ke ĝi nek favoru ŝatatajn vidpunktojn nek ekskludu aliajn?
Kia neŭtraleco?
Esperanto-USA estas “neŭtrala” organizo – sed kion, precize, tio signifas?
Pri eldonado elektronika
Pro rapida dismultiĝo de larĝkapacitaj retkonektoj, jam de jardeko eldonistoj esploras diversajn metodojn por eldoni gazetojn elektronike.
Novaj rubrikoj baldaŭ venos
Post apero de la lasta numero alvenis pluraj afablaj reagoj kaj konsiloj, aparte pri la ŝrumpigita formato.
Duone granda, sed duoble dika
Kio okazis al la bulteno?! Kiel vi jam sendube rimarkas, la paĝoj estas malpli altaj kaj larĝaj ol kutime.
Rigardi malantaŭen … kaj antaŭen
Baldaŭ finiĝos 2008! Mi elkore dankas ĉiujn pro la belaj kontribuoj kaj afablaj vortoj, kiujn vi sendis.
Memori grandulojn
Baldaŭ post la lasta redaktofino subite forpasis du el niaj eminentuloj: Claude Piron kaj Don Harlow.
Novjarajn salutojn
Bonvenon al nova jaro kaj nova numero de nia bulteno!
How Much Neutrality?
We declare ourselves in full accord with the Zamenhofan principles of neutrality as to race, religion and politics. Nevertheless, Esperantists cannot, and in actual fact, do not remain neutral as between good and evil.