Articles from the column beletre

Spegulaj tonoj
Eksperimento adapti la poemon Memore de Johán Valano al muzika formo.
Festu Novjaron
Novjaraj bondeziroj, verse.
Odo al viŝilo
Ho, skrapgumo / Mi sentas min tre bonŝanca havi vin.
Memoru
Poemo verkita en 1931 de Oleksandr Oles, elukrainigita en 2017 de Petro Palivoda.
Apokalipse
Mi ne konsciis / en tiu tago / ke en la mano mi tenis / signalon de la fino…
La kialo estas
Poemo de Dori Vallon-Wheeler, kiu forpasis en Novembro, 2012. Ĝi estas la sola verko de usona poeto kiu aperas en la fama Esperanta Antologio de William Auld.
Strandoj foje estas
Ekzistas floroj
Israela kanto elhebreigita de Ŝajo Mor.
Babij Jar
La fama poemo de Jevgenij Jevtuŝenko, elrusigita de Julius Balbin.
Ombro
Poemo de Ljubov Vondroušková, elrusigita de Jaroslav Krolupper en Ĉeĥujo.
Mi ne havus alian landon
Kanto de israela kantverkisto Ehud Manor, elhebreigita de leganto Ŝajo Mor.
Metamorfozoj
Eble neniu krom mi vere kredas irlandajn legendojn pri koboldoj kiuj vestas sin verde, surhavas bulĉapelojn kaj gardas trezorojn. Mi tute kredas ilin, tamen, ĉar unufoje mi transformiĝis en tian koboldon.
Kion mi ŝatas
Ljubov Vondroušková estas rusino kiu edziniĝis kaj vivas en Ĉeĥujo, sed daŭre verkas en la rusa. La talenta ĉeĥa tradukisto Jaroslav Krolupper dividas kun ni la jenan poemon el ŝia verkaro.
Kvaropo
Kvar poemoj: Enkonduko, Sendorme, Flego, kaj Ripozo.
Soneto de Alma; Amikoj en la mizero
Du poemoj, eldanigitaj de H. E. Jensen.
Stranga sonĝo
Poemeto de George Baker.
Ulrika
Traduko de ĉeĥa beletraĵo.
Orfiŝeto kaj la Glacia Monto
Fabelo el Marvirinstrato de Tim Westover.
Hajkoj
Hajkoj de George Baker.
Virgulino, benu ĉi tiun kantonon
Poemo trilingva
La mirinda rakonto de la bitum-pupo
Eksperimenta traduko de konata usona verko en dialekto.
Ŝercu en ĉiu sezono
Poemoj de japana senrjuo-konkurso.
Banejo
Puruŝottaman estas homo, kiu neniam deziris ion ajn. Nu, nun ĉi tiu sama Puruŝottaman ja havas deziron – li deziras esti muŝo.
Ho amu, dum vi ami povas
Germana poemo de Freilgrath, kiun tradukis Otto Haux Mayer.