Articles from the column anoncoj

Verku kun ni en Novembro!
Bonvolu partopreni en la unua MoVeMo (“Monda Verka Monato”)!
Rezultoj de nia dua filmfestivalo
Rezultoj de la dua Usona Bona Filmfestivalo
Usonano gajnas en la Belartaj Konkursoj
Rafa Nogueras gajnas unuan premion en la Belartaj Konkursoj.
Aliĝu al la 107-a UK en Montrealo
Malfermiĝis aliĝilo de la 107-a Universala Kongreso en Montrealo.
Smilematic
Senpaga kromprogramo por multaj retumiloj, kiuj helpas onin ne forgesi uzi la ĝustan adreson de Amazon Smile.
Novaj varoj en la retbutiko
Novaj varoj haveblaj en la retbutiko.
La Nomumanta Komitato de Esperanto-USA
La Nomumantan Komitaton gvidas kvin membroj; ilia tasko estas prepari liston de kandidatoj.
Nova libro de Mondial
Jam antaŭ kelkaj semajnoj aperis ĉe la novjorka Esperanto-eldonejo Mondial nova libro de Kalle Kniivilä.
Kurso pri la parolarto
UEA prezentas senpagan retkurson pri la arto de oratorado.
Boulton Fellowships
Grants that advance the understanding of important contributions by Esperantists.
Amazon Smile
When the customer is enrolled in Amazon Smile, 0.5% of the purchase price goes to a non-profit of the customer’s choice.
Libro pri Esperanto iros al dekmiloj
Grupo donacos la anglalingvan infanlibron al familioj tra Nordameriko.
LK 2021 schedule now available
A schedule and descriptions of upcoming events at the Landa Kongreso.
Junulara konkurso Grabowski
La juĝkomisiono Grabowski anoncas specialan konkurson por gejunuloj kun la temo La dudekaj jaroj, alia mondo?
Rezultoj de nia unua filmfestivalo
La Usona Bona Filmfestivalo estis sukceso.
La dua Usona Bona Filmfestivalo!
Esperanto-USA okazigas duan filmfestivalon kun kontantaj premioj.
Join our discussion groups in Discord
Check out the weekly discussion circles every Saturday.
Proofreaders needed!
Esperanto-USA is working to republish classics from the Baza legolisto that have gone out of print. We need volunteers to help us proofread scanned texts. Anyone can help, regardless of skill level in Esperanto.
Join the Radaro editing team
We’re looking for any Esperanto enthusiasts who would like to contribute in any way to Radaro!
Unesko faras enketon per Esperanto
UEA alvokas ĉiujn esperantistojn partopreni en mallonga enketo fare de Unesko.
Helpopeto pri eldonado
Membro bezonas helpanton por eldoni librojn.
Be part of the Landa Kongreso!
The virtual Landa Kongreso is coming, and we’re looking for volunteers to lead programs.
UK en Belfasto nuligita
Anstataŭe okazos duafoje la Virtuala Kongreso.
Esperanto en Resident Alien
Dankon al Kirk Miller pro la sciigo.
Novaj adreso kaj limdato por BK-2021
UEA petas al ĉiuj kandidatoj sendi aŭ resendi siajn konkursajn proponojn al nova retpoŝtadreso. Cetere la limdato estas prokrastita ĝis la 30-a de Aprilo.
Konservi nian historion
Se vi scias pri kolektoj nekonataj aŭ endanĝerigataj, bonvolu nepre kontakti ESF!
Korespondi deziras
Korespondpeto el Miĉigano.
Advertise your blog (or YouTube channel, etc.) with us!
Help us advertise your blog or RSS-enabled web resource.
Alvoko al instruistoj de Esperanto
Ĉu vi instruas Esperanton? Bonvolu registri vian kurson en la reta Kursejo de edukado.net.
Alvoko al la 43-a Esperantologia Konferenco
Oni alvokas ĉiujn fakulojn, sciencistojn kaj aliajn kongresanojn al partopreno en la 43-a Esperantologia Konferenco.
Antologia skizo de la persa literaturo
Nova titolo en la eldonserio Oriento-Okcidento, aŭspiciata de UEA, estas libere havebla.
Kandidatoj por 2021
La Kandidatiga Komitato nomumis unu kandidaton por Kasisto kaj kvar por Direktoroj.
Forpasis Maria Murphy
Maria Liwscyz Murphy forpasis la 19-an de Januaro. Ŝi havis 82 jarojn.
Forpasis Jane D. D’Stranske
Jane D. D’Stranske forpasis la 22-an de Decembro, 2020. Ŝi havis 93 jarojn.
Forpasis Alberta Casey
Alberta Casey forpasis la 11-an de Decembro, 2020. Ŝi havis 102 jarojn.
La Usona Bona Filmfestivalo
Esperanto-USA okazigas filmfestivalon kun kontantaj premioj.
Nova informilo de Esperanto por UN
Aperis la kvindeka informilo de la grupo Esperanto por UN.
Interkultura Novelo-Konkurso
INK okazas ĉirkaŭ la temo “KOVIM-19: Kiel ĝi ŝanĝis nin”. Verkemuloj el la tuta mondo estas bonvenaj sendi siajn tekstojn.
UK 2021 en Belfasto
La 106-a Universala Kongreso (UK) okazos en Belfasto, Nord-Irlando, de la 17-a ĝis la 24-a de Julio 2021. Ĝi havos kiel temon Paco kaj konfido: universalaj valoroj.
Sen timo de Kajto
Dum la pasinta periodo ni multe laboris por fari kant-videon.
Esperantologio inaŭguras novan serion
Ĵus aperis nova numero de la internacia revuo.
Korespondi deziras
Korespondanto en Mongolujo petas interŝanĝon de paperaj leteroj.
Reviviga projekto de la Virtuala Kongreso
Oni nun enretigas ĉiujn programerojn de la kongreso.
Looking for McLinen Dictionary
I am searching for a copy of the Pocket Esperanto Dictionary published by UEA.
Partoprenu en la Belartaj Konkursoj de UEA
UEA instigas beletremulojn konkursi per altkvalitaj verkoj en la nova okazigo de tiu kultura evento.
Top Five Open Volunteer Positions
Please consider volunteering your time. Most work requires only an intermediate fluency in Esperanto.
NaNoWriMo baldaŭas!
Mi penos verki libron, ĉu ankaŭ vi?
Nova albumo de La Perdita Generacio
Ĉiuj ni amegas Usonon prezentas kantojn de la Landa Kongreso en 2018.
Esperanto en prizonoj
Ĉu vi havas intereson helpi pligrandigi la rolon de Esperanto en prizonoj?
Forpasis Susan Meyer
Susan Amy Stamps Meyer mortis la 11-an de Julio en unu-aŭta akcidento en Teksaso. Ŝi havis 72 jarojn.
Rezultoj de la ĉi-jara balotado
La estraro bonvenigas novajn membrojn.
Plibonigu vian parolkapablon, senpage!
Per Ekparolu! vi povas havi verajn konversaciojn kun spertaj esperantistoj el la tuta mondo kaj plibonigi vian parolkapablon. Senpage!
UEA petas subtenon por retaj projektoj
La fonduso Instigo subtenas retajn Esperanto-agadojn.
Get the latest articles as soon as they appear
If you read the newsletter in print—or if you wait to download the PDF file every two months—then you aren’t getting the freshest news.
Information for Interlinguists
A free publication in both English and Esperanto, covering topics and recent work in the field of planned languages, Interlinguistics, and language planning.
Jarkolektoj de la revuo Esperanto elŝuteblaj
Nun eblas libere elŝuti ĉiujn jarkolektojn kaj numerojn de pli ol antaŭ unu jaro disponeblajn.
UK en Montrealo prokrastita
La Universala Kongreso en Montrealo estas prokrastita al la jaro 2022.
Internacia Jurista E-Asocio (IJEA)
Alvoko aliĝi.
Konkurso por nova ĵurnalisma talento
Premio Paul Gubbins de la gazeto Monato.
Literatura konkurso Poezio el ĉiuj ĉieloj
Internacia konkurso pri poemoj en Esperanto kaj la itala.
Literatura konkurso Hristo Gorov – Hrima
Internacia konkurso por Esperanto-verkistoj.
Raporto de la Nomuma Komitato
Novaj kandidatoj por 2020.
Usonano gajnas duan premion en internacia filmkonkurso
Alekso Miller de Atlanto gajnis 500 eŭrojn pro sia kontribuo.
UEA invitas prelegi en IKU
UEA invitas proponojn por prelegoj kaj kursoj por prezento ĉe la Universala Kongreso en Montrealo.
Printempa Esperanto-Renkontiĝo
Enjoy a weekend surrounded by Esperanto and the mountains of North Carolina.
Kien vi iros?
Nova bitalbumo de Vinilkosmo
Pli da informo pri UK en La Riverego
Aperis kelkaj novaj numeroj de la Kebekia revuo kiuj informas pri la venonta UK en Montrealo.
Printempa Esperanto-Renkontiĝo 2020
Ĝuu semajnfinon en la bela montaro de Norda Karolino.
Korespondi deziras
Usonanino volas korespondi kun amikino
Special two-day course in preparation for UK
Experienced instructors Katalin Kovats and Sylvan Lelarge will offer a two-day course just before the congress in Montreal.
Mikroeldono de La Riverego pri UK
Speciala numero de la Kebekia revuo por informi kaj anonci pri la venonta UK en Montrealo.
Nova bita albumo de Vinilkosmo
La muzikeldonejo Vinilkosmo ĵus eldonis novan bitalbumon Nenifar’ de Gijom’ Armide.
Help Preserve the Past
If you know of material languishing in private hands—or indeed unknown to the public but in public hands—please get in touch with ESF.
Opero en Esperanto
La Nacia Teatro de Prago eksurscenigis la operon Sternenhoch; ĝi estas la unua komplete esperantlingva lirika opero.
Forpasis Louis-Christophe Zaleski-Zamenhof
Louis-Christophe (Ludoviko Kristoforo) Zaleski-Zamenhof forpasis la 9-an de Oktobro 2019 en Parizo.
Alvoko al radioamatoroj
La jara konkurso de ILERA (Internacia Ligo de Esperantistaj Radio-Amatoroj) okazos la 17-an kaj la 18-an de Novembro.
Vintra Esperanta Klerigado
Okazos nova evento je la komenco de la nova jaro: la Vintra Esperantista Klerigado (VEK), kreita de Hanso Becklin, kaj okaziganta de USEJ,
UEA invitas prelegi en IKU
UEA invitas proponojn por prelegoj kaj kursoj por prezento ĉe la Universala Kongreso en Montrealo.
Aliĝu rete al UK-2020 en Montrealo
Ĉu vi ankoraŭ ne aliĝis? Jam temp’ está!
Filma konkurso vojaĝigos vin al Montrealo
Por partopreni kandidatoj devas provizi mallongan filmon kaj artikolon prezentantajn la E-asocion kaj kelkajn kulturaĵojn de sia urbo; la plej bonaj ricevos premiojn, kiuj povas inkluzivi repagon de vojaĝo al la Universala Kongreso.
Korespondi deziras
Korespondpeto el Suda Karolino
Information for Interlinguists
A free publication in both English and Esperanto, covering topics and recent work in the field of planned languages, Interlinguistics, and language planning.
Kion vi deziras por Esperanto-USA?
Esperanto-USA serĉas kandidatojn por sia venontjara estrara balotado.
Unesko uzos Esperanton en festivalo
UEA serĉas korusojn por partopreni uzante Esperanton.
Korespondi deziras
Korespondpeto el Kubo
Jam multaj aliĝoj por UK en Montrealo
“Ni estas tre feliĉaj pri la grandega intereso kaj tiom multaj aliĝoj”, diras Ĵenja Amis, la respondeculo pri informado. “La intereso pri Montrealo kaj Kanado estis enorma …”
Nova Estraro por UEA
Inter la elektitoj estas du usonanoj: Duncan Charters kaj Orlando Raola.
Translators needed
Translation firm hiring English/Esperanto translators.
Paralela Universo coming August 17th
Paralela Universo is a day of local Esperanto get-togethers.
UEA kongresos en Belfasto en 2021
Post Kebekio en 2020, ek al Nord-Irlando en 2021
Nova rimedo por disvastigi Esperanton
UEA invitas vin ekkoni kaj uzi la retejon Esperanto.net
NOREK 2019 en Sidney, BC
Venu al Brita Kolumbio por NOREK-2019
Board meeting minutes available online
Want to find out what your Board members have been up to?
Eventa Servo fariĝas nova servo de UEA
Kreis ĝin la brazilano Fernando Ŝajani por listigi Esperanto-eventojn tutmonde.
Kiel duobligi vian helpon al komencantoj
Ĉu vi memoras la unuan fojon, kiam vi ĉeestis kunvenon de loka esperanta klubo?
Aliĝu al la Landa Kongreso!
Nun eblas aliĝi al la Usona-Kanada Landa Kongreso, kiu okazos ĉe Emerson College en la urbocentro de Bostono ekde la vespero de la 14-a de Junio ĝis la tagmezo de la 17-a.
Ĉe l’ akvo de forgeso in English
A new translation of Marjorie Boulton’s short drama, by Pierre Lioni Ullman.
Aperas numero de Unesko-Kuriero pri indiĝenaj lingvoj
La Januaro-Marta numero de Unesko-Kuriero en Esperanto estas nun libere havebla rete.
Du usonanoj elektitaj al la Akademio de Esperanto
Grant Goodall kaj Lee Miller estis elektitaj al la Akademio de Esperanto kun naŭ-jara mandato.
Forpasis Doroteo Holland
Dorothy Holland forpasis la 27-an de Februaro.
Novaj T-ĉemizoj
Esperanto-USA nun vendas siajn proprajn t-ĉemizojn.
Volunteers needed
Help Esperanto-USA: join a committee!
Festu kun ni en Bostono
La Usona-Kanada Landa Kongreso okazos en la urbocentro de Bostono, Masaĉuseco, ekde la vespero de vendredo, la 14-a de Junio, ĝis la tagmezo de lundo, la 17-a de Junio.
Poezio el ĉiuj ĉieloj
Internacia poezia konkurso sponsorita de Sicilia Esperanto-grupo.
Nova retejo en simpla Esperanto
Aperis retejo de UEA kies celo estas prezenti la Esperanto-movadon al novaj esperantistoj per facila lingvaĵo.
The ESF History Project
There is a pressing need both to preserve the written history and to gather the memories of participants in ESF’s activities.
Alvoko al Esperantologia Konferenco en Lahtio
Oni alvokas ĉiujn fakulojn, sciencistojn kaj aliajn kongresanojn al partopreno en Esperantologia Konferenco ĉe la UK en Lahtio.
Volontuloj serĉataj por UK-2020
Helpu sukcesigi la Universalan Kongreson kiam ĝi venos al Montrealo en 2020.
Mez-Kanada Renkontiĝo venos al Kingstono
Aliĝu nun por MeKaRo en Kingstono, Ontario. Ĝi okazos de la 18-a ĝis la 20-a de Majo.
Printempa Esperanto-Renkontiĝo 2019
Ĝuu semajnfinon en la bela montaro de Norda Karolino.
New items in the E-USA store
Ukrainaj kantoj en Esperanto; Survoje (CD); Tiel sonas… Esperanto-literaturo (CD); Tiel sonas… Universalaj Kongresoj (CD); Complete Esperanto; Nigra Fiŝeto, La
Alvoko al Belartaj Konkursoj
La limdato por ricevo de konkursaĵoj estas la 31-a de Marto.
Venos Landa Kongreso en Bostono
Ni ĝojas anonci, ke la dulanda komuna kongreso de EUSA kaj KEA okazos en la urbocentro de Bostono, Masaĉuseco, 14-17 Junio.
Konkurso por krei novan kunlaborejon de UEA
La limdato por prezenti proponon estas la 10-a de Januaro, 2019.
Centra Oficejo nun en nova loko
En la mezo de Novembro, mi fermis la oficejon en Kalifornio kaj portis amason de oficaĵoj al Portlando, en la ŝtato Majno.
Kandidatiĝu por komitato de UEA
En 2019 okazos elekto de novaj gvidorganoj de UEA por la periodo 2019-2022.
Malfermiĝas reta aliĝo por UK-2019
La 104-a UK nun akceptas retajn aliĝojn. Bonvolu atenti, kaj atentigi viajn konatojn: la plej favorpreza aliĝperiodo daŭros ĝis la 31-a de Decembro.
Tute ne gravas nun en bita formo
Reeldono de la unua albumo de Amplifiki
UEA launches free membership category
For people who are learning (or learning about) Esperanto.
Esperanto-Karavano 2019
Postkongresa trajnvojaĝo tra Rusujo, Mongolujo, kaj Ĉinujo
Korespondi deziras
Korespondpetoj el prizono en Indianio
Letero al aligitaj membroj de UEA en Usono
UEA havas novan kotiz-sistemon; per ĝi ni enkondukas tre malmultekostajn kotizojn por la plej malriĉaj landoj de la mondo, sed kompense iom plialtigas la kotizojn en la riĉaj landoj, inkluzive de Kanado kaj Usono. Mi havas tamen du bonajn novaĵojn por usonanoj.
We’re moving!
We are moving the Central Office of Esperanto-USA from California to Maine.
Radio-amatoroj serĉataj
Mia ideo estas donaci al E-USA unu 100-vatan radioaparaton kun necesaj akcesoraĵoj kaj dupolusaj antenoj.
Do you occasionally blog in (or about) Esperanto?
If you’ve looked at our home page recently, you probably noticed that we feature links to members’ recent blog posts around the web. This is a service available to all members, no matter where your blog is hosted.
Forpasis Matthew Chisholm
Je la 1-a de Aŭgusto mortis Matthew Chisholm, konata de multaj usonanoj.
Kiel enmovadigi la Esperanto-lernantojn de Duolingo?
Pli ol 1,7 milionoj da homoj eklernis Esperanton per Duolingo. Sed kie estas tiuj lernantoj?
Firmao serĉas fluajn parolantojn
La firmao Lionbridge Global Services for Machine Intelligence serĉas homojn kiuj parolas Esperanton je “preskaŭ-denaska” nivelo por partopreno en projekto krei parol-rekonan teĥnologion por Esperanto.
Nekrokodila semajnfino en Norda Teksaso
Esperanto-Klubo de Norda Teksaso anoncas sian “Nekrokodilan semajnfinon”.
UEA elektiĝis en gvidan neregistaran grupon ĉe UN
Rezulte de diplomatiaj elpaŝoj en Novjorko kaj Ĝenevo, UEA elektiĝis por trijara periodo en la estraron de internacia kunordiga grupo de neregistaraj organizoj ĉe Unuiĝintaj Nacioj.
On sale in the online store
Latest on-sale items.
After the LK, go camping in Esperantujo
We’re having a post-congress camping trip in the famous Mt. Rainier National Park from July 16 until July 19. This is a great opportunity to extend your time in Esperantujo.
Diverse program at the Seattle LK
Lately we’ve been working on the program for the Kongreso and can now share some more of the exciting details.
Korespondi deziras
Korespondpeto el Kongo.
Informi pri Esperanto ĉe Pol’and’Rock
UEA kaj la Europa Komisiono de UEA petas monhelpon por realigi Esperantan agadon ĉe la junulara festivalo Pol’and’Rock.
On sale in the online store
Many of our books in the online store have been marked down to $3.00 in order to sell them quickly.
Nova retbabilejo
Nova retloko por babili rete, kun sono kaj video.
Mez-Kanada Renkontiĝo venos en Majo
Aliĝu nun por MEKARO en Tririvero, kiu okazos de la 19-a ĝis la 21-a de Majo.
Have a question? We’ve got answers. (Well, usually.)
Have an Esperanto-related question you can’t find an answer for? We’ve got a column for that.
Volunteer with E-USA
Esperanto-USA is looking for volunteers. Can you help?
Monda Skolta Ĵamboreo
En Aŭgusto 2019 okazos en Nordameriko la Monda Skolta Ĵamboreo, organizota de Kanada Skolta Asocio, Usona Skolta Asocio (BSA) kaj Meksika Skolta Asocio.
Symposium on multilingualism
Multilingualism in international organizations and international co-operation at the United Nations in New York City, May 10 & 11.
Stipends for NASK, LK
By means of a grant from our kind friends at the Esperantic Studies Foundation, we are providing stipend support for participants of NASK and the Landa Kongreso (National Congress / Conference).
Kandidatoj por 2018
La Kandidatiga Komitato nomumis unu kandidaton por Kasisto kaj kvin por Direktoroj de Esperanto-USA.
LK-2018: Aliĝu nun!
Invito al la Landa Kongreso
Korespondi deziras
Instruisto en Francujo petas poŝtkartojn.
New English-Esperanto dictionary available online
A new, annotated English-Esperanto dictionary, available online.
Alvoko al Esperantologia Konferenco en Lisbono
Kadre de la 103-a Universala Kongreso en Lisbono, oni invitas partoprenontojn al Esperantologia Konferenco.
Rabatitaj varoj en la retbutiko
Dialogo inter surduloj; Elektitaj poemoj kaj aforismoj; Fakaj studoj de Esperanto; La Granda Meaulnes; Ilustrita enciklopedio de hejmaj mamuloj
ESF liveras universitatan subtenon
ESF donacas 27 000 USD por subteni katedron pri Interlingvistiko ĉe la Universitato de Amsterdamo.
Numero de la revuo Esperanto elŝutebla senpage
Estas senpage elŝutebla la januara numero de la revuo Esperanto, la plej renoma periodaĵo en Esperantujo.
Esperanto-USA receives grant from ESF
Esperanto-USA has received a $20,000 grant from the Esperantic Studies Foundation (ESF) for support of leadership training and education.
Forpasis William Goldsmith
Vilĉjo estis antaŭa membro de E-USA; li forpasis la 19-an de Novembro 2017 je la aĝo de 80 jaroj.
Forpasis George Rodenborn
Li mortis la 2-an de Februaro en Tacoma, Vaŝingtonio, kie lia filino prizorgis lin.
Nomumu kandidatojn por 2018
La Kandidatiga Komitato petas ke membroj de Esperanto-USA, kiu volas kandidatiĝi por la oficoj de Direktoro aŭ Kasisto, anoncu sin al unu el la membroj de la komitato kiel eble plej frue.
NASK 2018
In 2018, NASK will have four course levels (including, for the first time in many years, a beginner course), renowned instructors (Katalin Kováts, Anna Löwenstein, José Antonio Vergara and Thomas Alexander) and as a special guest speaker the former president of UEA, Renato Corsetti. And KTF (the Kino-Teatro-Festo) will be concurrent with NASK again.
Venu al la Landa Kongreso en Seatlo!
La ĉi-jara Landa Kongreso de Esperanto-USA kaj la Kanada Esperanto-Asocio okazos ĉe la Universitato Seattle Pacific en Seatlo, Vaŝingtonio de la 13-a de Julio, vendredvespere, ĝis la 16-a, lundtagmeze.
Novaj kaj rabatitaj libroj en la retbutiko
Novaj kaj rabatitaj libroj en la retbutiko: Comprehensive English-Esperanto Dictionary, La alienisto, Zam- Zam- Zamenhof, Vualo de l’ silento, Vivoj sekaj, Astronomia almanako 2002.
Helpu organizi E-grupon por malliberuloj
Membro Mark Hamme estas en malliberejo en Tucson, kie li instruas Esperanton al kelkaj aliaj malliberuloj. Li petas helpon pri starigo de bulteno por aliaj esperantistoj en malliberejoj.
Correction
Correction of a typo in issue 2017:4.
Korespondi deziras
Korespond-petoj el Italujo, Kubo, kaj Ugando
Subten-eblo por partopreni en UK
UEA proponas pagi aliĝ-, manĝ- kaj loĝadkostojn por la UK en Lisbono.
Products on sale in the E-USA store
Products on sale in the E-USA store.
Zoom available for local Esperanto groups
Esperanto-USA and ESF are offering use of the teleconferencing service Zoom to local Esperanto groups.
Invito prelegi en la IKU-sesio en Lisbono
UEA invitas proponojn por la Internacia Kongresa Universitato (IKU).
Tut-Kalifornia Esperanto-Konferenco (TKEK) 2018
Venontprintempe okazos TKEK en Sakramento, Kalifornio, denove ĉe la Internacia Junulargastejo.
Konfesi sekretojn… poŝtkarte
Lastatempe anonciĝis grupa artprojekto Publikigu sekreton, Esperanta versio de la anglalingva Postsecret.
Alvoko al artistoj por la 103-a UK
La organizantoj de la 103-a Universala Kongreso en Lisbono alvokas artistojn por prezenti siajn verkojn.
New products in the E-USA store
Demono kun atoma cerbo; glumarkoj diversaj
Nova versio de la retejo Tekstaro
La retejo Tekstaro estas granda kolekto de modelaj Esperantaj tekstoj, en kiuj oni povas serĉi diversajn vortojn, esprimojn, gramatikajn erojn por kontroli realan uzadon en Esperanto.
Is your group info up to date?
Recently we’ve been updating the contact information for local groups on our website. But some of our information is still outdated, and we need your help.
Forpasis Allan C. Boschen
Nia kara amiko kaj pacbatalanto Allan Boschen naskiĝis la 10-an de Septembro, 1924, kaj forpasis en sia hejmo en Masaĉuseco la 7-an de Septembro, 2017.
Korespondi deziras
Korespondantoj el Kubo.
Instruu Esperanton en Ĉinujo
Lernejo en Tjanĝino serĉas instruistojn de la angla kaj Esperanto
Du prelegoj pri Esperanto en Novjorko
Novjorkaj prelegoj pri Esperanto en la serio Tivadar Soros.
Tutor looking for students
Diana Babek is looking for beginning students of Esperanto who would like a (free) tutor to help them learn the language.
New book available
Pasporta Servo 2017
LK en Seatlo kaj TAKE en Havano en 2018, UK en Montrealo en 2020!
Lokoj de la venontaj Loka kaj Universalaj Kongresoj de Esperanto.
Unesko-Kuriero nun havebla en Esperanto
Unesko-Kuriero estas la oficiala revuo de Unesko, kaj nun ĝi haveblas ankaŭ en Esperanto.
Nova bulteno lanĉiĝas; alia reviviĝas
Esperantic Studies Foundation (ESF) lanĉis novan anglalingvan retbazitan bultenon.
Rezultoj de la estrara balotado
Dum la kongreso en Raleigh, Norda Karolino, la membraro elektis novan Prezidanton, novan Vic-Prezidanton, kaj tri novajn Direktorojn.
Forpasis Angela (Anjo) Harlow
Anjo Harlow estis longtempa membro de la sanfranciska grupo SFERO, edzino, helpanto, kaj vidvino de Don Harlow.
Korespondi deziras
Korespondanto el Teksaso; Poŝtkruciĝo.
Lokaj grupoj stariĝas kaj aktiviĝas!
Ni klopodas helpi novajn lernantojn per la membroj, lokaj grupoj, kaj iloj, kiujn ni havas.
ESF nomis novan Ĉefdirektoron
Charles O. Mays estas nova Ĉefdirektoro de ESF.
Forpasis Doug Leonard
Doug Leonard forpasis la 22-an de Majo. Li havis 75 jarojn.
Scienca Revuo bezonas vian helpon
ISAE serĉas teamon por redakti la gazeton Scienca Revuo.
UEA serĉas tradukistojn kaj provlegantojn por Unesko-Kuriero
Post kelkjara paŭzo pro financaj malfacilaĵoj, la fama revuo de Unesko reaperas.
Leteroj de Zamenhof en TTT
Okaze de lia 100-a morto-datreveno, ni skanis kaj publikigis 19 originalajn korespondaĵojn de Ludoviko Zamenhof.
Korespondi deziras
Korespondantoj en Tanzanio, Burundo, Italujo, kaj Usono
Forpasis Prenda Cook
Forpasis Prenda Cook
Simpozio en Novjorko
Lingvoj kaj la celoj por daŭripova evoluigo
Novaj varoj en la retbutiko
T-ĈEMIZOJ; PREPOZICIOJ, TRANSITIVECO: LA ĜUSTA UZADO; BULONJO-ĈE-MARO, TRAGEDIO APUD HILAO-RIVERO; ESPERANTO: LEARNING AND USING THE INTERNATIONAL LANGUAGE; PERFEKTIĜO de JOGO, LA; DENTOPASTO
Montreala lingvofestivalo
Montreala Lingva Festivalo okazos de la 25-a ĝis la 27-a de Aŭgusto, ĉe Universitato Concordia en Montrealo.
Mez-Kanada Renkontiĝo
Esperanto-Toronto invitas vin al la Mez-Kanada Renkontiĝo de Esperanto.
Senkrokodila Semajnfino en Novjorkio
Semajnfina tendumado en la montaro Katskil
Paralela Universo venos
Paralela Universo estas tago de lokaj renkontiĝoj.
Raporto de la elektokomisiono
Ni petis ke vi proponu kandidatojn; jen la rezultoj.
Ankaŭ UEA vin bezonas!
Se vi havas intereson en Esperanto kiel tutmonda movado, vi konsideru aliĝi al UEA, la Universala Esperanto-Asocio. UEA estas nia internacia organizo por Esperanto.
NASK 2017
NASK 2017 revenos al Norda Karolino la kvaran fojon.
Korespondi deziras
Koresponda Servo de Japanujo serĉas petojn
Kreaktiva, nova albumo por rege-ŝatantoj
Jonny M anoncas novan rege-albumon.
UEA havas novan retforumon
Anonco pri nova retforumo de UEA
Novaj varoj en la retbutiko
BELARTA RIKOLTO 2016; MARINA; INTELEKTAJ AMUZOJ
Retejo por aktiv(em)uloj
Anonco pri aktivulo.net
Seeking a translator
Looking for proficient Esperanto speakers to help translate content from English to Esperanto.
Forpasoj
Forpasis Frans Jahger, Sylvan Zaft
Forpasoj
Forpasis Angelina Taremi, Arnold Victor, Reginald Jaderstrom, kaj Paul Eddy.
Forpaso: Marsha “Koto” Farmer
Membro Marsha “Koto” Farmer forpasis en Majo.
Tertremo en Nepalo
En Nepalo okazis katastrofa tertremo, kiu mortigis pli ol sep mil homojn kaj senhejmigis kelkcent mil pli. Jen raporto de Bharat Ghimire, Ĝenerala Sekretario de la Nepala Esperanto-Asocio. Sekvas informo pri kiel helpi viktimojn.
Forpasis Stevens Norvell
Stevens (Steĉjo) Norvell mortis la 7-an de Februaro, nur kvar tagojn antaŭ sia 92-a naskiĝ-datreveno, post mallonga malsano.
Forpasis Rochelle Florence Grossman
La 30-an de Novembro 2014 forpasis Rochelle Grossman, multjara delegito de UEA en Novjorko, iama prezidanto de la Novjorka Esperanto-Societo, kaj motoro de la Esperanto-movado en Novjorko.
Forpasis Sara Ann Estling
Sara Ann Estling, naskita en 1922, forpasis en Walla Walla, Vaŝingtonio la 21-an de Novembro, 2014.
Se Esperanto-libroj forpuŝas vin el via domo …
Ĉu vi iam sentis, ke viaj Esperanto-libroj kaj revuoj forpuŝas vin el via domo? Jes? Do, gratulojn: vi estas normala esperantisto!
Forpasis Barbara Doris Colt
Membro Barbara Doris Colt, longtempa esperantisto el Sanfrancisko, forpasis la 20-an de Aŭgusto. Ŝi havis 93 jarojn.
Forpasis Gertrude Novak
D-ino Gertrude Novak, naskita en 1920, forpasis en Ĉikago la 21-an de Majo 2013.
Forpasis David Richardson
David Richardson, naskita en 1926, forpasis la 10-an de Decembro, 2012 en Vaŝingtonio.
Forpasis William C. Dickerman
Forpasis William C. Dickerman de Houston, Teksaso, la 13-an de Februaro, 2013.
Forpasis Frank P. Lockard
Nia membro Frank P. Lockard forpasis la 22-an de Augusto.
Forpasis Dori Vallon-Wheeler
Dori Vallon-Wheeler, dumviva membro de Esperanto-USA kaj AAIE, mortis la 2-an de Novembro en Millbrae, Kalifornio.
Forpasis Yvette Massey
Yvette Massey, dumviva membro de Esperanto-USA, forpasis la 15-an de Septembro.
Forpasis Donald Broadribb
Donald Broadribb forpasis la 13-an de Oktobro.
ESF celas plifortigi la usonan movadon
Kun preskaŭ 130 mil registritaj uzantoj ĉie en la mondo kaj kelkaj milionoj da paĝvizitoj ĉiumonate, Lernu estas la plej granda Esperanto-retejo kaj Esperanto-komunumo en la mondo. Dekomence, la paĝaron financas la usona fondaĵo Esperantic Studies Foundation (ESF), inter multaj aliaj projektoj grandaj kaj malgrandaj.
Forpasis Mary Napolitano
S-ino Mary Napolitano forpasis la 27-an de Julio.
Forpasis Harry Harrison
Honora membro Harry Harrison forpasis la 15-an de Aŭgusto.
Forpasis Frank Carter
Membro Frank Carter en Nov-Hampŝiro forpasis la 2-an de Junio.
Forpasis Cecilia Welna
Nia membro Cecilia “Ceil” Welna forpasis ĉe sia hejmo en Kensington, Konektikuto, la 8-an de Marto.
Forpasis Rick Miller
Nia membro Rik’ Miller subite forpasis la 2-an de Marto.
Forpasis Stanley J. Drake
D-ro Stanley J. Drake forpasis la 2-an de Decembro.
Matching Contributions
Help Esperanto-USA with matching contributions.
Forpasis Edna Stein
Life member Edna Stein passed away September 25th.
Forpasis Harold R. Dreyer
Harold R. “Hal” Dreyer mortis je la 19-a de Aŭgusto.
Forpasis Iris Willow
Iris Willow forpasis la 27-an de Julio, 2010.
Forpasis Archie Bullington
En Septembro forpasis Archie Bullington de Kentukio.
Forpasis Charles Simon
Charles Simon forpasis la 9-an de Junio, en Beachwood, Ohio.
Forpasis Melvin Long
Melvin Long estis dumviva membro kiu forpasis en Septembro.
Forpasis Robert Smales
Dumviva membro Robert Smales forpasis la 12-an de Februaro.
Forpasis Martha Evans
Martha Evans passed away on March 4th.
Forpasis Mubarak Amar
Forpasis Mubarak Amar en Decembro.
Forpasis Ralph Lewin
La 30-an de Novembro forpasis Ralph Lewin en La-Jolla, Kalifornio pro kancero de ezofago. Li estis 87-jaraĝa.
Forpasis David McNett
La 23-an de Oktobro forpasis David McNett en Olympia, Vaŝingtonio. Li estis 86-jaraĝa.
Forpasis Darlene F. Evans
La 18-an de Septembro forpasis dumviva membro Darlene Fust Evans en Indianola, Iovao.
Forpasis William Keith Bledsoe
Forpasis William Keith Bledsoe la 3-an de Aŭgusto en Sedro-Woolley, Vaŝingtonio.
Forpasis Donald W. Houpe
Donald W. Houpe mortis la 20-an de Aŭgusto en Chapel Hill, Norda Karolino.
Forpasis Mary J. Gibson
Forpasis dumviva membro Mary Jackson Gibson la 23-an de Aprilo.
Forpasis Margot H. Gerson
Forpasis Margot H. Gerson en Novjorko la 13-an de Marto.
Forpasis James Henry Parks
Forpasis James Henry Parks la 31-an de Marto en Bellevue, Vaŝingtonio.
Forpasis Claude Piron
Claude Piron forpasis la 22-an de Januaro en Gland, Svislando.
Forpasis J. Tilman Williams
J. Tilman Williams died on February 14th. He was 82.
Forpasis Donald J. Harlow
Don Harlow mortis la 27-an de Januaro en Martinez, Kalifornio.
The 15-Lesson Videotape Course in Basic Esperanto
The course was conceived and written by Edwin Grobe. Each lesson is thirty minutes, making the total course length seven and a half hours.
Esperanto, Passport to the Whole World
For five years now ELNA has planned to prepare a course in Esperanto for television.
It’s in the Cards
Hypercard’s stacks are so easy to build and lend themselves so well to educational uses, that it’s not surprising that a stack for learning Esperanto has already appeared. It’s Michael Urban’s Esperanto Course.
ŜI TION JA MERITAS!
Dum la ĉijara kongreso, ELNA nomis Dorothy Holland Honora Membro de ELNA.
Ĉu KOMPUTERO, KOMPUTILO, KOMPUTORO, KOMPUTRO, aŭ KIO?
Eble ĝuste pro la fakto, ke termino komputero tiel malfrue registriĝis en iom aŭtoritata fonto, ĝia formo restas ĝis hodiaŭ tute malstabila.