Articles by van der Horst, Frans

Pano kaj salo, lakto kaj mielo
Mi havas kontrastoriĉajn memorojn pri mia partopreno en la Esperanto-Karavano 2017 dum la plej longa trajnvojaĝo en la mondo.