Articles by Galvin, Ĉarli

Forpasis Barbara Doris Colt
Membro Barbara Doris Colt, longtempa esperantisto el Sanfrancisko, forpasis la 20-an de Aŭgusto. Ŝi havis 93 jarojn.
Honore al William Harmon
Vilĉjo kaj Lusi Harmon estis inter la unuaj samideanoj, kiujn mi renkontis tiam, kiam mi esperantistiĝis en la jaro 1985. Mi tiam enviis la fluecon kaj erudicion de la parolado de Vilĉjo (dum mi penis memori “Kiel vi fartas?”). Mia lingvokapablo evoluis kun praktiko, sed mi ne povas konvinki min, ke mi iam estos tiom bona oratoro.