Articles by Fettes, Mark

Letero al aligitaj membroj de UEA en Usono
UEA havas novan kotiz-sistemon; per ĝi ni enkondukas tre malmultekostajn kotizojn por la plej malriĉaj landoj de la mondo, sed kompense iom plialtigas la kotizojn en la riĉaj landoj, inkluzive de Kanado kaj Usono. Mi havas tamen du bonajn novaĵojn por usonanoj.