Articles by Centaur, Ina

Fotoj de NASK 2009
Kelkaj el la multaj fotoj kiujn faris lernantoj en Sandiego dum la ĵus finiĝinta Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto.