Usona Esperantisto № 2018:4 (jul-aug)

Rapide kreskas nia retarĥivo

Lasta ĝisdatigo: 2018-08-31

Pasintnumere mi anoncis projekton ciferigi malnovajn numerojn de la bulteno por nia retarĥivo. Mi ĝojas raporti, ke la laboro rapide progresas.

Hodiaŭ (ekde la 31-a de Aŭgusto) la arĥivo nun enhavas skanaĵojn de preskaŭ ĉiu numero ekde la jaro 1959 – entute pli ol 300 novajn PDF-dosierojn. Mi esperas finfine atingi la unuan numeron (№ 1953:1) iam en malfrua Septembro.

Cetere, flanke de ĉiu PDF-dosiero haveblas por estontaj provlegantoj ankaŭ kruda tekst-dosiero farita per signorekona (angle, Optical Character Recognition) programo. Post kiam teksto de artikolo estas zorge provlegita, mi povos fari el ĝi retpaĝon en hiperteksta marklingvo (HTML). Unu el tiuj provlegitaj tekstoj aperas ĉi-numere sub nova rubriko el la arĥivo.

Kelkaj legantoj jam respondis al mia peto por provlegantoj (dankon!) sed novaj helpantoj estas ĉiam bonvenaj. Se vi emas provlegi malnovajn tekstojn, bonvolu vidi la novan instrukcion (anglalingvan) en nia reta kolofono.


In our last issue I announced a project to digitize back issues of the newsletter for our online archive. I’m happy to report that the work is progressing quickly.

Today (as of August 31st), the archive now contains scans for almost every issue since 1959 — more than 300 new PDF files in all. I’m hoping to finally get to the very first issue (№ 1953:1) sometime in late September.

In addition, alongside each PDF file there’s a rough OCR-generated text file for eventual proofreaders. After the text of an article is carefully proofed, I can make a web page from it in HTML. One of those proofread texts appears in this issue, in the new column el la arĥivo.

Several readers have already responded to my call for proofreaders (thank you!) but new help is always welcome. If you feel like proofreading old texts, please see the new instructions in our online colophon.