x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Artikoloj de rubriko “lingvaj rajtoj”

  • Lingvaj rajtoj en malliberejoj
    En 2015 okazis problemo pri lingvaj rajtoj en miĉigana prizono. Jam de longa tempo, laboristoj tie tradukis ne-anglalingvajn leterojn senditajn al malliberuloj por gardi kontraŭ malpermesitaĵoj. Tamen en la printempo de 2015 la prizonestro decidis, ke oni ne plu rajtas uzi Esperanton por korespondi.