x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Artikoloj de rubriko “historie”

  • La filozofio kiel feliĉilo
    Anstataŭ ol promesi vivon postmortan kun porĉiama feliĉo ĉiela, la epikura filozofio helpis la mortulojn trovi feliĉon en la mondo aktuala kaj instruis, ke ekzistas nur unu vivo: la aktuala. Do, oni devus ĝui ĝin.
  • Pli pri la nomo Usono
    En n-ro 2013:6 Lee Miller respondis demandon pri deveno de la nomo Usono. Nia diligenta leganto Bob Russell pluesploris la historion kaj trovis kelkajn interesajn citaĵojn, helpe de la anglalingva Wiktionary.
  • Richard Geoghegan and the “Unua Libro”
    The name Richard Geoghegan is a familiar one in the early history of our language. As the first English speaker to learn Esperanto, he went on to translate Dr. Zamenhof’s “Unua Libro” and other works, and introduced the language into both England and Ireland, and later into our own Pacific Northwest and Alaska.