x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Artikoloj de rubriko “en la ĉielo”

  • Vojaĝu ekstergalaksie
    Ĉu vi rimarkas kiel la aŭtunaj noktoj pli kaj pli longiĝas de tago al tago? Ni jam legis pri la ekliptiko – la ĉiela zono tra kiu la suno ŝajnas iri dum nia ĉiujara orbito de ĝi. La akso de la Tero tamen kliniĝas relative al la ekliptiko, do la suna vojo estas iom oblikva: printempe ĝi altiĝas kaj tagoj longiĝas, kaj aŭtune la fenomeno inversiĝas.