x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Artikoloj de aŭtoro “Galvin, Charlie”

  • Honore al William Harmon
    Vilĉjo kaj Lusi Harmon estis inter la unuaj samideanoj, kiujn mi renkontis tiam, kiam mi esperantistiĝis en la jaro 1985. Mi tiam enviis la fluecon kaj erudicion de la parolado de Vilĉjo (dum mi penis memori “Kiel vi fartas?”). Mia lingvokapablo evoluis kun praktiko, sed mi ne povas konvinki min, ke mi iam estos tiom bona oratoro.