x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Artikoloj de aŭtoro “Crespo, Hiram”

  • La filozofio kiel feliĉilo
    Anstataŭ ol promesi vivon postmortan kun porĉiama feliĉo ĉiela, la epikura filozofio helpis la mortulojn trovi feliĉon en la mondo aktuala kaj instruis, ke ekzistas nur unu vivo: la aktuala. Do, oni devus ĝui ĝin.