x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Nomumu kandidatojn por 2018

La Kandidatiga Komitato petas ke membroj de Esperanto-USA, kiu volas kandidatiĝi por la oficoj de Direktoro aŭ Kasisto, anoncu sin al unu el la membroj de la komitato kiel eble plej frue. La komitato devos fini sian rekomendojn kaj sendi tiujn al la Prezidanto de Esperanto-USA antaŭ la 1-a de Marto. Estus bone se ni ricevus vian esprimon de intereso antaŭ la 15-a de Februaro.

La membroj de la komitato estas:

  • Brajeno Harmon
  • Christopher Johnson
  • Dominic LaFlamme
  • Julie Schwartz
  • Fred Meyer III (estro)

— Fred Meyer, III
f3meyer ĉe texoma punkto net