x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

En ĉiu numero de UE mi petas la estraranojn iomete raporti lastatempajn farojn aŭ alimaniere komunikiĝi kun vi, la membraro.

Ni bezonas ankaŭ vian partoprenon, karaj membroj, do bonvolu sendi al la redakcio viajn demandojn, proponojn aŭ eĉ plendojn por la estraro. Ni bonvenigas reagojn en aŭ Esperanto aŭ la angla, laŭ via prefero. La redakciaj adresoj troviĝas en la kolofono.

— La redaktoro

Charlotte Burton, Direktoro

Tre okupitaj monatoj! Pro la komenco de la lerneja jaro, mi povis ĝis nun verki nur tri ĉapitrojn de mia nova Esperanto-lernolibro. Tamen la bonkora Myrtis Smith helpegas en tiu laboro. Ŝi legas tion, kion mi skribis, kaj helpas min vidi ĝin de vidpunkto de lernanto, por plibonigi ĝin. Ŝi eĉ donas sian tempon por helpi legontojn, por ke ili povu aŭdi la ĝustan prononcon de pli da vortoj. Mi esperas verki plu dum la venontaj monatoj, se miaj devoj ĉe la lernejo (kie mi estas instruisto) kalmiĝos.

Plue, mi havas novaĵon el la mondo de Esperanto-instruado. Je la sesa de Oktobro mi vizitis Aŭstinon, la ĉefurbon de Teksaso, kun tri bonkoregaj homoj, kiuj kuniris por subteni min. Tie, mi parolis al la Teksasa Estraro de Edukista Rajtigado pri Esperanto. Mi havis iom malpli da tempo ol tiom, kiom mi esperis, sed mi parolis pri la graveco de instruado de fremdaj lingvoj, la malfacileco de naturaj lingvoj, kaj manieroj per kiuj Esperanto povus helpi niajn studantojn. Mi finis per peto, ke ili komencu procedon por krei aŭ akcepti ekzamenon, kiu rajtigus iun instrui Esperanton en niaj publikaj lernejoj. Ĉiu estrarano foriris kun kopio de la tuta teksto de mia parolado, kaj ili rekunvenos en Decembro por diskuti ĝin plu.

Ni eĉ povus venki per du manieroj, ĉar, ĉe tiu kunveno, mi rimarkis frazon en la reguloj: laŭ ĝi, jam ekzistas reguloj, per kiuj lernejaro povus permesi al oni instrui maloftan lingvon por kiu ne jam ekzistas rajtiga ekzameno.

Do, mi nun havas planon por la venontaj monatoj: mi verku plu por la lernolibro, legu plu por malkovri la regulojn pri instruado de maloftaj lingvoj sen rajtiga ekzameno, parolu al mia lernejestro pri Esperanto kaj la ebleco instrui ĝin ĉe nia lernejo, kaj esperu pri la venontaj decidoj de la Teksasa Estraro de Edukista Rajtigado.


Paige Feldmann, Direktoro

Je la 23-a de Septembro, Prezidanto Filipo Dorcas okazigis “AMA”-eventon (“Demandu min pri io ajn”) en la retejo Reddit. Diversaj homoj demandis pri kiel la estraro planas kreskigi la movadon, kiel trovi lokajn klubojn, kaj kiel la estraro plibonigos nian organizon. Filipo intencas okazigi alian AMA-eventon baldaŭ. Vizitu la Reddit-eron de Esperanto-USA, kie troviĝas la tuta dialogo de la evento.

On September 23rd, President Phil Dorcas conducted an AMA (“Ask Me Anything”) event on the website Reddit. Various people asked how the board plans to grow the Esperanto movement, how to find a local club, and how the board will improve E-USA. Phil plans to hold another AMA soon. Visit the Esperanto-USA subreddit, where you can find a complete record of the event.


Nikvo Woods, Direktoro

Lastatempe mia esperanta laboro ĉefe temis pri la venontjara Landa Kongreso, kiu okazos inter la 13-a kaj la 16-a de Julio en Seatlo, Vaŝingtonio. La Loka Kongresa Komitato multe okupiĝis lastatempe pri la kerna laboro por krei kiel eble plej amuzan, interesan, kaj fruktodonan kongreson. Ni diligente serĉas kaj kontrolas kongresejojn (danke al Ben Speakmon), prilaboras retpaĝon (danke al Jordon Kalilich), kaj ekparolas al muzikistoj kaj aliaj konataj esperantistoj por spicigi la sperton. Chuck Mays de Raleigh kaj Janjo Pacejo de Bostono ankaŭ partoprenas, ĉeestante niajn ĉiusemajnajn kunvenojn kaj kontribuante siajn spertojn kaj ideojn.

Ni ĝojas anonci ke la Kanada Esperanto-Asocio akceptis nian inviton kunkongresi en Seatlo venontjare! Tio signifas ke la kongreso de KEA okazos samloke kaj samtempe kiel tiu de E-USA, do vere estos internacia okazaĵo.

Ni planas ankaŭ okazigi tendumadan okazaĵon post la kongreso, do estos tuta semajno de Esperantaj mojosaĵoj en Vaŝingtonio! Se vi volas esti parto de la teamo kiu okazigos tiun postkongresaĵojn, nepre kontaktu nin.

Ni strebas krei tre viglan kaj diversan programon por la kongreso. Se vi havas proponon por programero (aŭ ian ajn ideon pri la kongreso), ne hezitu kontakti nin ĉe seatlo2018 ĉe esperanto-usa punkto org. Ni esperas ke vi venos kaj festos Esperanton kun ni!


Ĉi-numere ne sendis raportojn:

  • Ben Speakmon, Vicprezidanto
  • Chris Nelson, Sekretario
  • George Baker, Kasisto
  • Jessica Grasso, Direktoro
  • Lucy Harmon, Direktoro