x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Forpasis Allan C. Boschen

Nia kara amiko kaj pacbatalanto Allan Boschen naskiĝis la 10-an de Septembro, 1924, kaj forpasis en sia hejmo en Masaĉuseco la 7-an de Septembro, 2017.

Dum la dua mondmilito li servis kiel elektristo kaj estro en usona armea bazo en Hindujo. Post lia bakalaŭra studo de elektra inĝenierarto ĉe Newark College of Engineering en 1953, li laboris kiel inĝeniero en Tajvano en la 1950-aj jaroj. En 1961 li laboris por la firmao General Electric en Pittsfield, Masaĉuseco, kaj poste en programado por la usona mararmeo.

Li magistriĝis pri edukado ĉe North Adams State College en 1972, kaj tiam komencis instrui en mez-lernejo Hoosac Valley High School. En 1979 li reiris al General Electric kie li laboris ĝis emeritiĝo.

Allan havis verdan koron por la tuta mondo kaj estis forta batalanto por monda paco. Ni bone konis lin kiel aktivulon por Esperanto kaj internacia amikeco. Li vojaĝis multe al Esperantaj kongresoj kaj kunvenoj en multaj landoj.

Inter liaj verkoj troviĝas Introducing Reading at Two, Education Reform in the Substance of Learning, How I Got Involved in Esperanto, kaj Esperanto, To Aid Education Reform.

Lia deziro estis ke ni memorige donacu monon al Esperanto-USA.

Jen kelkaj ligoj:

— Filipo Dorcas

Is your group info up to date?

Recently we’ve been updating the contact information for local groups on our website. But some of our information is still outdated, and we need your help. Please check the group listings for your state or territory and make sure the data is current. We can include contact addresses, phone numbers, and links to your group’s online resources (websites, Meetup pages, etc.). Send updates to webmaster ĉe esperanto-usa punkto org.

Member Anna Bennett also reminds us of UEA’s own web database of local groups, where many U.S. groups are not represented at all. After you’ve updated your listing with us, please have a look at the UEA site as well.

Nova versio de la retejo Tekstaro

La retejo Tekstaro estas granda kolekto de modelaj Esperantaj tekstoj, en kiuj oni povas serĉi diversajn vortojn, esprimojn, gramatikajn erojn por kontroli realan uzadon en Esperanto, kaj por fari diversajn analizojn pri la reala lingvo-uzado.

Lastatempe aperis nova versio kiu provizas al uzantoj plurajn plibonigojn. Al la korpuso de skriba Esperanto aldoniĝis gravaj pliaj verkoj de Zamenhof el pluraj periodoj. Modernigo de la interfaco nun permesas la samtempan serĉadon laŭ pluraj serĉesprimoj, kaj donas novajn eblojn por eltrovi, kompari, kaj kontrasti detalojn pri la uzado de Esperanto. Ĉio funkcias pli rapide, kaj la manieroj konstrui serĉesprimojn estas pli klaraj.

La Tekstaro estas la plej granda alirebla korpuso de skribita Esperanto; ĝi estas ankaŭ inter la plej gravaj projektoj, kiujn ESF komisiis. En la jaro 2002, la fama sveda gramatikisto Bertilo Wennergren komencis realigi la projekton. Bertilo estas la aŭtoro de Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko (PMEG), grava libro pri Esperanta gramatiko kaj uzado. La Ondo de Esperanto nomis lin “Esperantisto de la Jaro 2006”, kaj UEA honoris lin pro lia estara agado.

Inter la planoj por plia evoluo de Tekstaro estas morfologia markado de la korpuso: t.e., aldono de “signetoj” al la jam ekzistantaj tekstoj, tiel ke en serĉado oni povu eviti la konfuzon inter, ekzemple, la vortoj per/son/eperson/e, per/fid/eperfid/e, ktp. La tekstaroj de naciaj lingvoj kutime havas tiajn indikilojn, kaj aldoni ilin levos la kapablojn kaj la utilon de Tekstaro al eĉ pli granda nivelo.

New products in the E-USA store

 • DEMONO KUN ATOMA CERBO
  Christopher Mihm
  Another homage to the 1950’s sci-fi horror films by Christopher Mihm. Be prepared for women to be treated in a politically incorrect (but historically correct) way by military personnel. DVD. 76 mins. 2017. USA. Catalog#: DEM002. $10.00. Link
 • Sticker: Esperanto flag
  Esperanto Flag Sticker. 4⨯3″. USA. Catalog#: GLU007. $2.00. Link

 • Sticker: Proksimiĝo de kulturoj
  Another sticker to advertise Esperanto. 4⨯3″. USA. Catalog#: GLU009. $2.00. Link

 • Sticker: Esperanto, la lingvo internacia
  4⨯3″ sticker you can put anywhere to advertise Esperanto. Catalog#: GLU008. $2.00. Link

 • Sticker: FARU ESPERANTUJON GRANDA DENOVE
  Amusing phrase from the Trump era. Sticker. 4⨯3″. Catalog#: GLU006. $2.00. Link

 • Sticker: Sekreta societo de esperantistoj
  If you are a member of the Secret Society of Esperantists, these stickers are for you. 4⨯3″. USA. Catalog#: GLU005. $2.00. Link

 • Sticker: Esperanto ekde 1887
  Another advertisement for Esperanto. Sticker. 4⨯3″. USA. Catalog#: GLU010. $2.00. Link

Order from Esperanto-USA, PO Box 1129, El Cerrito CA 94530, or online.

Alvoko al artistoj por la 103-a UK

La organizantoj de la 103-a Universala Kongreso en Lisbono alvokas artistojn por prezenti siajn verkojn. Kandidatiĝoj estu senditaj rete al artkandidatoj ĉe co punkto uea punkto org, aŭ letere al la CO de UEA ĝis la 30-a de Novembro.

La decidantoj aparte bonvenigas proponojn kiuj rilatas al la Jaro de la Esperanta Kulturo kaj favoros programerojn, kiuj montras niajn tutmondecon kaj diversecon.

Kandidatiĝoj enhavu la jenan informon: kontaktinformo (laŭeble telefonnumero, retadreso, artista kaj oficiala nomoj), speco de artaĵo (koncerto, teatro, danco ktp); daŭro; bezonataj teknikaĵoj; mallonga teksto kun informoj pri la artisto(j)/trupo kaj resumo de la prezento (inkluzive de eventualaj specifaj petoj – teknikaj aŭ alispecaj — rilataj al la prezentaĵo); specimeno de la prezento (mp3, DVD, ligilo al retejo ktp); eventuala financa subteno bezonata (honorario kaj elspezrepago).

Konfesi sekretojn… poŝtkarte

Lastatempe anonciĝis grupa artprojekto Publikigu sekreton, Esperanta versio de la anglalingva Postsecret. Oni anonime sendu al la suba adreso sekreton skribitan sur poŝtkarto, kaj venontjare la kartoj aperos en artprojekto.

Sekreto povas temi pri bedaŭro, timo, perfido, deziro, konfeso, aŭ infanaĝa humiliĝo, ekzemple. Sed ĝi nepre estu afero vera, kiun oni neniam antaŭe komunikis. Oni prefere skribu klare kaj ne uzu multajn vortojn. Anstataŭ (aŭ aldone al) vortoj, ankaŭ desegnaĵoj estas bonvenaj.

PUBLIKIGU SEKRETON
Rm2, 4F, No1.
Gongde 1st St. PingTung City,
PingTung County 90067.
Taiwan

Tut-Kalifornia Esperanto-Konferenco (TKEK) 2018

Venontprintempe okazos TKEK en Sakramento, Kalifornio, denove ĉe la Internacia Junulargastejo samkiel en printempo 2013. Datoj, prezoj kaj aliaj detaloj haveblas ĉe la TKEK-retejo

La aranĝo estos simila al tiu en 2013, kiam okazis tre sukcesa renkontiĝo kun granda grupo kaj amuzaj programeroj: Skrablo kaj aliaj grupludoj, promenado kaj manĝado en la urbocentro, komune kuirita bankedo ktp. La renkontiĝo estos denove neformala, babiliga, amika okazo praktiki Esperanton dum tuta semajnfino. Kvankam nomata “Kalifornia” konferenco, kompreneble esperantistoj de ie ajn estas bonvenaj.

La ejo estas bela viktoriepoka domego, tre elegante ornamita kun hejmeca etoso kaj multe da lokoj ripozi komforte kaj babili. Estas ĉefe grupĉambroj kun etaĝlitoj por malalta kosto, sed haveblas ankaŭ kelkaj privataj ĉambroj por unuopuloj, paroj aŭ familioj. Komuna kuirejo eĉ ebligos kunan preparadon de manĝaĵoj se oni volas (bona okazo lerni novajn vortojn por ĉiutagaj manĝiloj kaj manĝaĵoj!)

Venu ĝui semajnfinon da amuziĝo kaj amikiĝo centre de la ĉefurbo de Kalifornio!

Invito prelegi en la IKU-sesio en Lisbono

Kadre de la 103-a UK en Lisbono okazos la 71-a sesio de la Internacia Kongresa Universitato (IKU). UEA invitas profesorojn, docentojn kaj personojn kun similaj kvalifikoj sendi proponojn pri prelegoj al la sekretario de IKU rete (amri ĉe huji punkto ac punkto il) au poŝte: (prof. Amri Wandel, 767 Makabim, IL-7179901 Modiin, Israelo). La proponoj alvenu plej laste la 31-an de Januaro 2018.

Lige kun IKU okazos studsesio de Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS). Kandidatoj por IKU-prelego povas samtempe proponi AIS-kurson, kiu konsistos el unu prelego kadre de IKU kaj el du kromaj prelegoj. Tiukaze bv. indiki, ĉu la IKU-propono estu konsiderata ankaŭ kiel AIS-kurso.

La prelegoj estu pri interesaj, allogaj temoj kaj taŭgaj por klera publiko. Ĉiu propono enhavu mallongan resumon de la prelego kaj koncizan biografieton de la preleganto – sume ne pli ol unu paĝo. Proponoj kiuj ne estos elektitaj por IKU, povos tamen esti utiligitaj en aliaj kadroj, kiel Scienca Kafejo. Ĉiu preleganto devas esti kongresano kaj mem zorgi pri sia aliĝo. Akceptita IKU-prelego estos rekompencita per honorario de €260. Duono de la honorario dependas de ĝustatempa livero de teksto por la IKU-libro kaj duono de la efektiva okazigo de la prelego. Pliaj detaloj kaj antaŭaj prelegoj kaj resumoj troviĝas en la retejo de IKU.

Zoom available for local Esperanto groups

Esperanto-USA and Esperantic Studies Foundation are jointly offering use of the teleconferencing service Zoom to local Esperanto groups, free of charge.

Zoom is a paid service that is often more stable and offers better audio quality than free services like Skype and Google Hangouts. The purpose for offering this service is to encourage and facilitate building local and online Esperanto communities.

Groups can request a one-time use of Zoom; however, we encourage groups to have regular call times. To request use of Zoom, send email to chuck.mays ĉe esperantic punkto org with the dates and times for your online meetings, a brief description of the meeting and who to contact about the meeting.

If the requested time does not conflict with an already scheduled meeting, the meeting will be scheduled and you will be sent a link to distribute to others. Unfortunately, only one Zoom meeting at a time is allowed, so coordination is required. Participants in this program are encouraged to publicize the online meeting, to invite guest speakers and to use Zoom to help new learners, etc. Regular meetings can be listed on the Esperanto-USA website in the section for local groups.

Specials in the E-USA store

 • MANOJ DE EŬRIDICA, LA
  Pedro Bloch
  Trans. Geraldo Mattos. A virtuoso theater-piece: a one-man show which covers an amazing breadth of material in a wide range of emotional states. 1997. 63p. Paperback. Brazil. Catalog#: MAN003. $4.00. Link
 • AL LA TERO RETURNE
  Gilbert R. Ledon
  A critical view of several aspects of human societies and activities. Interesting and useful information about the present-day poor health of the Earth. 1992. 159p. Paper. Brazil. Catalog#: ALL001. $3.00. Link

 • MORTO KAJ LA MORTO DE KINKAS AKVOBLEKO, LA
  Jorge Amado
  Trans. Geraldo Pádua. A section from a masterpiece of Brazilian literature. 1984. 111p. Paperback. Brazil. Catalog#: MOR006. $4.00. Link

 • SUR LA SOJLO DE LA AMO
  Markéta Procházková
  Trans Jirí Korínek. Poetry from a young Czech poet, with a deeply penetrating view. 1986. 96p. Paperback. Brazil. Catalog#: SUR005. $3.00. Link

 • VULPO KAJ LA VINBEROJ, LA
  Guilherme Figueiredo
  Trans. Benedicto Silva. A famous and funny play whose characters are ancient Greeks: a philosopher, his wife, an army captain and several slaves. They wrestle with the importance and the dangers of personal freedom. 1997. 90p. Paperback. Brazil. Catalog#: VUL003. $6.00. Link

 • ĈIELARKA ESTONTO
  Carmel Mallia
  A novel of love set in wartime Malta, by the well-known Maltese Esperantist author, poet and translator. 2002. 112p. Paperback. USA. Catalog#: CXIE02. $8.00. Link

 • PROMETEO LIGITA
  Esĥilo
  Albert Goodheir’s translation of the famous Greek play by Aeschylus. 1982. 54p. Paperback. Scotland. Catalog#: PRO006. $3.00. Link

 • SONETOJ
  Marie Under
  Trans. Hilda Dresen. New edition of a sonnet collection by an important Estonian poet. 1988. 62p. Paperback. Brazil. Catalog#: SON006. $2.00. Link

 • SONETOJ DE L’ NOKTO/SONETOS DA NOITE
  Cruz E. Sousa
  Trans. Leopoldo H. Knoedt. This elegant little book includes seven profound sonnets in the original Portuguese with the Esperanto translations, as well as seven woodcut illustrations (by Hugo Mund Júnior). 1993. 56p. Paperback. Brazil. Catalog#: SON007. $2.00. Link

 • KANAANO
  Graça Aranha
  Trans. Caetano Coutinho. This historical novel from Brazil follows the lives of two German immigrants last century, each with conflicting ideologies on race supremacy. Social and psychological novel which opened a new era in Brazilian national literature. Illustrations by Percy Lau. 1987. 188p. Paperback. Brazil. Catalog#: KAN007. $5.50. Link

 • NEKONATA DIO, LA
  Ferenc Mózsi
  Trans. István Nagy. Short story about the human tragedy behind a group of clay statues found in the ruins of a village. 1988. 44p. Paperback. Brazil. Catalog#: NEK003. $2.00. Link

 • MIA PADO
  Gerrit Berveling
  A collection of twenty-five years’ worth of essays, reviews, poems, and interviews from this famous and important author and translator. Follow the author’s path of his life’s work and share the depths of his spiritual thought. 1997. 311p. Paperback. Brazil. Catalog#: MIA003. $15.00. Link

 • ROBAIOJ, LA
  Umar Kajjam
  Trans. Gaston Waringhien. Esperanto translation of the famous Rubáiyát of Omar Khayyám. Illustrations by Eugene Karlin. Third edition 1997. 151p. Paperback. Brazil. Catalog#: ROB003. $8.00. Link

Order from Esperanto-USA, PO Box 1129, El Cerrito CA 94530, or online.

Subten-eblo por partopreni en UK

Danke al malavaraj donacintoj, UEA povas pagi aliĝkotizon de kelkaj kongresanoj dum la Universala Kongreso en Lisbono, en kelkaj kazoj ankaŭ manĝo- kaj loĝadkostojn en la plej malaltaj kategorioj, kaj en esceptaj kazoj vojaĝkostojn. Homoj el iu ajn lando, kiuj ne povas mem pagi la aliĝkotizon, rajtas kandidatiĝi.

Kondiĉoj:

 • Oni estu individua membro de UEA/TEJO en 2017.

 • Oni estu preta ricevi kaj realigi taskojn, kongresrilatajn, antaŭ, dum kaj post la UK.

 • Oni plenigu formularon ĝis la 30-a de Novembro.

En Seulo, subtenatoj ĉefe helpis pri fotado, filmado kaj en la Libroservo de UEA, sed la taskoj povas esti tre variaj. Ricevu subtenon kaj helpu la sukcesan okazigon de la plej granda Esperanta-renkontiĝo, kandidatiĝu nun!

Korespondi deziras

Mi nomiĝas Ivan kaj mi ŝatus korespondi kun alilandaj esperantistoj. Mi estas 43-jaraĝa, italo, laboras en kultura instituto kaj studas historion, filozofion kaj lingvojn antikvajn kaj modernajn, inklude la planlingvojn.

Ivan Orsini ivarpas ĉe yahoo punkto it


Mi estas Eddy Machado Hernández, Delegito de la grupo de Kuba Esperanto-Asocio en la provinco Villa Clara en la centra regiono el Kubo. Ankaŭ instruanto de Esperanto.

Mi deziras vian kunlaboron por trovi por miaj gesamideanoj interkorespondantojn por amikeco, akiri alilandan kulturon kaj ankaŭ praktiki la lingvon.

Eddy Machado Hernández, Apartado Postal 21, Colón № 10, 50100, Santa Clara, Villa Clara, Kubo. emh469 ĉe gmail punkto com


Mi estas Joel Muhire, Esperanto-instruisto kaj muzikisto el Demokratia Respubliko Kongo. Mi ege ŝatas korespondi kun usonanoj rete kaj poŝte. Ĉio pri mi troveblas en mia blogo.

Joel Muhire, Po Box 08 Ug, Bunagana-Kisoro, Ugando. joelmuhire0 ĉe gmail punkto com

Correction

In issue 2017:4 we published an announcement with the email address of tutor Diane Babek. The address we initially received was incorrect. Diane’s correct email address is dianababeck ĉe gmx punkto de.