x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Forpasis Angela (Anjo) Harlow

Anjo Harlow estis longtempa membro de la sanfranciska grupo SFERO, edzino, helpanto, kaj vidvino de Don Harlow. Ŝi estis dum pasintaj jaroj Prezidanto kaj estrarano de ELNA (nun E-USA), kaj ŝi helpis en la Centra Oficejo kiel Arĥivisto de la organizo.

Ŝi ofte organizis piknikojn por la loka grupo, en parko apud boat-haveno aŭ en la Publika Merkato de Emeryville, kie estis multaj malgrandaj manĝprovizistoj kaj spaco por festi la zamenhofan naskiĝdatrevenon. Tie SFERO-membroj ĝuis lude kunveni kaj montri al la mondo ke Esperanto ankoraŭ floras.

En ŝia paĝo de Facebook aperis la jena mesaĝo, kiu bone esprimas ŝian spiriton:

Kun malĝojo ni sciigas, ke Angela Harlow mortis la 11-an de Julio 2017, en ĉeesto de familianoj. Ŝi aprezis la amon, kiun oni montris al ŝi antaŭ tio, kaj ŝi petis, ke ne estu servoj, monumentoj, kartoj aŭ floroj.

“La vivo estis bona kun amaj kaj bonkoraj homoj ĉirkaŭ mi. Mi ĝojas, ke vi estis en mia vivo. Se vi nun malgajas, mi preferus, ke vi trovu ĜOJON kaj tiel memoru min.” —Anjo

— Julie Spickler

Rezultoj de la estrara balotado

Dum la kongreso en Raleigh, Norda Karolino, la membraro elektis novan Prezidanton, novan Vic-Prezidanton, kaj tri novajn Direktorojn:

 • Prezidanto: Filipo Dorcas
 • Vic-Prezidanto: Ben Speakmon
 • Direktoroj: Charlotte Burton, Paige Feldmann, kaj Nikvo Woods.

Jen la nomoj de ĉiuj oficiroj de Esperanto-USA:

 • Prezidanto: Filipo Dorcas – ĝis 2020
 • Vic-Prezidanto: Ben Speakmon – ĝis 2020
 • Sekretario: Chris Nelson – ĝis 2019
 • Kasisto: George Baker – ĝis 2018
 • Direktoroj:
  • Charlotte Burton – ĝis 2020
  • Paige Feldmann – ĝis 2020
  • Jessica Grasso – ĝis 2018
  • Lucy Harmon – ĝis 2018
  • Nikvo Woods – ĝis 2020
  • Anjo Harlow (forpasis 11 Julio 2017)

— Vilĉjo Harris, Direktoro de la Centra Oficejo

Nova bulteno lanĉiĝas; alia reviviĝas

Esperantic Studies Foundation (ESF) lanĉis novan anglalingvan retbazitan bultenon, kiu disponigas informojn kaj ĝisdatigojn en la kampoj de planlingvoj, interlingvistiko kaj lingvoplanado. La bulteno, Information for Interlinguists, enhavos detalojn pri eventoj kaj novaj publikaĵoj, raportojn pri lastatempaj konferencoj, kaj ĝi disponigos informojn por universitatanoj kaj ĉiuj, kiuj interesiĝas pri interlingvistiko kaj rilataj kampoj.

La unua bulteno, redaktita de Asya Pereltsvaig, Ĵenja Amis kaj Humphrey Tonkin, estas nun havebla en la retejo de ESF. Oni planas aperigi la bultenon trifoje jare. Se vi interesiĝas ricevi ĉiun novan numeron retpoŝte kiel ligilon, bv. mendi ĝin skribante al ifi ĉe esperantic punkto org.

La anglalingva bulteno disponigos la saman enhavon kiel la jam delonge ekzistanta kaj respektata Informilo por Interlingvistoj, redaktita dum multaj jaroj de Detlev Blanke, kiu forpasis pasintjare. La tri redaktoroj estos respondecaj pri ambaŭ publikaĵoj. Informilo por Interlingvistoj estas publikaĵo de Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED) eldonata sub la aŭspicioj de ESF.

D-ro Blanke, kiu emeritiĝis antaŭ iom da tempo de sia posteno kiel preleganto pri interlingvistiko ĉe la universitato Humboldt en Berlino, redaktis la kolekton de 99 numeroj de Informilo por Interlingvistoj. La 100-a numero, kiu konsistas el la indekso de ĉiuj 99 numeroj, estas havebla rete. Pluraj el la antaŭaj numeroj estas haveblaj en la retejo de ESF, kiu nun kolektas la mankantajn numerojn kaj baldaŭ metos ankaŭ ilin en retan arĥivon.

La unua numero sub la nova redaktoreco ĵus aperis rete. Se vi ŝatus ricevi informon pri ĉiu nova IpI-numero, kun ligilo, bv. skribi al ipi ĉe uea punkto org.

La bultenoj, kompreneble, estos tiom bonaj, kiom la informoj, kiujn ni ricevas. Bv. sendi al ni novaĵojn, notojn pri konferencoj, detalojn pri la rilataj lastatempaj publikaĵoj, ktp: ifi ĉe esperantic punkto org.

Unesko-Kuriero nun havebla en Esperanto

Unesko-Kuriero estas la oficiala revuo de Unesko (Organizaĵo de Unuiĝintaj Nacioj por Edukado, Scienco kaj Kulturo). Ĝi ekaperis en 1946. Kiel grava komunikilo por disvastigi la ideojn de Unesko kaj promocii interkulturajn dialogojn, la revuo iam ludis gvidan rolon por disvolvi la misiojn de Unesko en la kampoj pri kiuj ĝi respondecas.

Antaŭ jaroj, multaj esperantistoj petis ke Unesko eldonu ĝin ankaŭ en Esperanto. Amaso da retaj mesaĝoj bombe ĝenis la funkciulojn de Unesko, kiuj kelkfoje respondis: “se UEA aŭ iu alia pretas financi ĉion, Unesko pretas doni permeson al Esperanta eldono de Unesko-Kuriero.” (el Eventoj, n-ro 182, 2/Marto, 2000). Bedaŭrinde la revuo devige ĉesis ekde 2012 pro manko de financaj rimedoj. Ekde tiam malaperis la penado ĉe la esperantistaro.

En Majo 2017, post reapero de la 76-paĝa plenkolora Unesko-Kuriero, UEA tuj lanĉis projekton pri eksperimenta eldono en Esperanto, laŭ iniciato de la UEA-komitatano Trezoro Huang Yinbao, direktoro de Esperanto-Centro Ora Ponto. Danke al kortuŝa kunlaboro de 36 tradukintoj kaj provlegintoj en 23 landoj, kaj financa subvencio de Ora Ponto, la unua numero de Unesko-Kuriero en Esperanto estas eldonita. La papera versio (ISSN 2521-7356) estos aĉetebla ĉe la libroservo de la 102-a UK kaj poste daŭre ĉe la Libroservo de UEA. La reta versio estas senpage elŝutebla.

LK en Seatlo kaj TAKE en Havano en 2018, UK en Montrealo en 2020!

La venontjara Landa Kongreso de Esperanto-USA (LK) okazos en Seatlo, Vaŝingtonio, de la 13-a ĝis la 16-a de Julio. Pli da informo sekvos en venontaj numeroj de la bulteno.

La Tut-Amerika Kongreso de Esperanto (TAKE) okazos de la 11-a ĝis la 17-a de Februaro en Havano. La kongresa temo estos Lingvoj kaj kulturoj: edukado por daŭripova evoluo en La Amerikoj. Vizitu la retpaĝaron de la Kuba Esperanto-Asocio por pli da informo.

La venontjara Universala Kongreso de Esperanto (UK) okazos en Lisbono, Portugalujo de la 28-a de Julio ĝis la 4-a de Aŭgusto. Oni antaŭvidas apartan atenton al la artaj aspektoj de Esperanto, precipe rilate literaturon, teatron kaj muzikon. La kongreson plej verŝajne ĉeestos dumilo da parolantoj de Esperanto el ĉiuj partoj de la mondo.

En la nunjara kongreso en Seulo, oni anoncis ankaŭ la urbojn de la sekvaj du kongresoj: Lahti, Finnlando en 2019, kaj Montrealo, Kanado en 2020.

La lasta UK en orienta Nord-Ameriko okazis en 1910, kiam Zamenhof mem vizitis Vaŝingtonon. Esperanto-USA subtenis la kandidatiĝon de Montrealo en 2017 kaj 2020, kaj ni planas kunlabori kun niaj kanadaj amikoj por sukcesigi la eventon.

La kongreson en Montrealo organizas kerna teamo de la Esperanto-Societo Kebekia (ESK): Normand Fleury, Joel Amis, Nicolas Viau, Garry Evans, Martin Morris, kaj Ĵenja Amis. Sekvu iliajn laborojn kaj planojn ĉe la retpaĝaro de ESK kaj en Facebook-grupo pri la kongreso en Montrealo.

Media hits

On August 4th, CTV Montreal interviewed Joel Amis about the upcoming World Congress of Esperanto in 2020. In the four-minute broadcast, Joel described plans for the Congress and gave an impressive overview of Esperanto itself.

New book available

PASPORTA SERVO 2017
Latest listing of the annual catalog of Esperanto hosts in the famous network for worldwide travel. Contains 974 addresses in 81 countries. A necessary reference-work for the Esperanto-speaking traveler. Softcover. 248 pages. 2017. The Netherlands. $12.00 Link.

Order from Esperanto-USA, PO Box 1129, El Cerrito CA 94530, or online.

Tutor looking for students

Diana Babek is looking for beginning students of Esperanto who would like a (free) tutor to help them learn the language. She tutors via Skype, using both English and Esperanto in her teaching.

Diana is a well-known Esperantist who was part of the team that produced the DVD Pasporto al la Tuta Mondo.

If you are just beginning to learn Esperanto and want a tutor, you can contact her at dianababeck ĉe gmx punkto de.

— Vilĉjo Harris

Du prelegoj pri Esperanto en Novjorko

La finaj du prelegoj en la prelegserio Tivadar Soros prezentos profesoron Nico Israel (13 Oktobro) kaj eldoniston Ulrich Becker (10 Novembro). Ambaŭ prelegoj okazos ĉe City University of New York Graduate Center en Novjorko.

Militopucos: James Joyce and Universal Language estos la temo de la prelego de prof. Israel. Li priskribas la prelegon kiel “diskuton de ĉerpaĵoj Esperanto-rilataj en la romanoj de James Joyce Ulysses kaj Finnegans Wake, ĉi tie traktataj de neesperantista literatura esploristo. Laŭtemaj estas la pozicioj de Joyce rilate arton, lingvon, kaj geston dum milita epoko.” Israel estas profesoro de angla literaturo ĉe CUNY Graduate Center kaj Hunter College.

La temo de la prelego de Ulrich Becker estos Esperanto estas (ne) morta: Pri la daŭra fendo inter la percepto de Esperanto kiel lingvo sen kulturo kaj ĝiaj eksterordinaraj kulturaj atingoj. Li aldonas: “Tra la historio de Esperanto, ĝiaj adeptoj devis fronti kritikon, ke ili disvastigas lingvon kiu ne kapablas evoluigi daŭripovan kulturon ĉar ĝiaj parolantoj ne estas etne aŭ kulture difinebla grupo, nek bazita en geografie unueca areo. La efektivaj kulturaj atingoj de Esperanto parolas tute alimaniere – rilate la grandan kulturan produktadon ene de la Esperanto-movado kaj la signifan kulturan efikon kiun Esperanto havas en la vasta mondo. La prelego donos atenton, interalie, al la kampo de eldonado en Esperanto.”

Becker estas estro de Mondial, kiu eldonas librojn en kaj pri Esperanto kaj aperigas unu el la ĉefaj literaturaj revuoj de la movado. Li estas aŭtoro de prozo kaj poezio en Esperanto kaj la germana, estis kunfondinto de la Germana Societo pri Interlingvistiko kaj laboris kiel administranto, organizanto kaj redaktoro en naciaj Esperanto-organizaĵoj.

La prelegserio honoras la memoron de Tivadar Soros, kies du verkoj en Esperanto, Modernaj Robinzonoj kaj Maskerado ĉirkaŭ la morto, priskribas liajn spertojn en respektive la Unua kaj Dua Mondmilitoj. La prelegoj, prezentitaj en la angla, prezentas la laboron de pluraj fakuloj el la regiono de Novjorko kiuj aktuale esploras pri Esperanto kaj planlingvoj.

Pli da informo haveblas ĉe soroslectures.org.

Instruu Esperanton en Ĉinujo

Instruisto Liu Jianguo gvidas lernejon pri lingvoj en la granda urbo Tjanĝino (angle Tianjin, ĉine 天津) apud Pekino. Laŭ bezono instrua kaj postulo de lernantoj, li nun dungas instruistojn de la angla lingvo kaj Esperanto.

La deĵoro de instruisto daŭros almenaŭ duonan jaron, plej bone unu jaron aŭ pli. Oni ricevos laboran vizon. Neesperantistoj estas bonvenaj, sed esperantistoj pli bonvenaj, inkluzive geedzojn kaj amantajn parojn. Kandidatoj havu instruitecon pri instruado kaj estu almenaŭ bakalaŭroj.

Por pli da informo, sendu retpoŝton al kunlaboro ĉe aliyun punkto com.

Korespondi deziras

La jenaj membroj de la Kuba Esperanto Asocio serĉas korespondantojn por amikeco kaj por praktiki Esperanton:

 • Yoan Claro (junulo) yoanmason ĉe nauta punkto cu
 • Yusimit Barrera (fraulino) co6nrm ĉe frcuba punkto org
 • Leysi M. Diaz (virino) leisimargaritadiaz ĉe nauta punkto cu
 • Dunieski Aguilera (viro) dunieskiaguilera ĉe nauta punkto cu
 • Eddy Machado (viro) eddy69mh ĉe nauta punkto cu
 • Ena Perez (fraulino) enap ĉe nauta punkto cu
 • Nadia Peeva (virino) nadyapeeva ĉe nauta punkto cu