x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Leteroj de Zamenhof en TTT

Okaze de lia 100-a morto-datreveno, ni skanis kaj publikigis 19 originalajn korespondaĵojn de Ludoviko Zamenhof. La kolekto Leteroj de Ludoviko Zamenhof estas nun libere kaj senpage legebla en la retejo de la Esperantomuzeo kaj de la Kolekto por Planlingvoj.

Laŭpove ni estontece skanos kaj publikigos pluajn malnovajn arkivaĵojn el la Esperantomuzeo en Vieno.

— Bernhard Tuider, bibliotekisto, Aŭstria Nacia Biblioteko

UEA serĉas tradukistojn kaj provlegantojn por Unesko-Kuriero

Post kelkjara paŭzo pro financaj malfacilaĵoj, la fama revuo de Unesko reaperas kadre de interkonsento inter la ĉina registaro kaj la Organizo de UNo pri Edukado, Scienco kaj Kulturo. Ekde nun ĝi eldoniĝos kvarfoje jare en la ĉina, angla kaj franca lingvoj, sed Unesko ankaŭ libere permesas alilingvajn eldonojn, se oni trovas por tio la financajn rimedojn.

Laŭ iniciato de la UEA-komitatano Trezoro Huang Yinbao, pretiĝas eksperimenta eldono de la Kuriero en Esperanto. Same kiel por la alilingvaj eldonoj, la teknika laboro okazos en Ĉinujo, sed pri la tradukado kaj redaktado kunlaboros homoj el diversaj landoj. Nun la ĉefa bezono estas tradukistoj kaj provlegantoj kiuj kapablas redoni la tre diverstemajn, klerajn artikolojn en bona kaj flua lingvaĵo. Se vi regas Esperanton je nivelo C1 aŭ pli alte, se vi ŝatas interesan kaj defian traduklaboron, kaj se vi povas regule disponigi vian tempon por tia kunlaboro, bonvolu skribi rekte al la projekto-kunordiganto, trezoro ĉe qq punkto com.

Scienca Revuo bezonas vian helpon

La Internacia Scienca Asocio Esperantista (ISAE) serĉas teamon por redakti la gazeton Scienca Revuo. Nia prezidanto Orlando Raola jam konsentis prizorgi akiradon kaj poluradon de tekstoj, kaj li bezonas iun por doni finan eldonistan rigardon kaj enretigi la tekstojn. Por proponi vin, bv. sendi mesaĝon al oraola ĉe gmail punkto com.

Forpasis Doug Leonard

Mi tristas anonci ke nia kara Doug Leonard forpasis la 22-an de Majo. Li havis 75 jarojn. Doug estis entuziasma partoprenanto kaj organizanto de Esperanto Society of Sacramento (ESOS) dum multaj jaroj, kaj servis ankaŭ kiel kasisto de ESOS kaj Esperanto-USA.

Dum la lastaj kelkaj jaroj, estis malfacile por li partopreni en niaj ESOS-kunvenoj.  Tamen li persiste venis, kun sia oksigenujo, per la malavara helpo de sia dediĉita edzino, Anne Luree.  

Doug estis ankaŭ parto de la historio de Esperanto en Usono; li lernis la lingvon de siaj gepatroj, kiuj estis fervoraj esperantistoj kaj gravuloj en la Usona movado. Antaŭ kelkaj semajnoj, la paro invitis min veni transpreni la tutan ESOS-bibliotekon, kiu konsistas el centoj da libroj de pluraj generacioj de esperantistoj en Sakramento kaj aliloke.

Doug estis malforta, sed same amikema kaj kara kiel ĉiam, kaj Anne donacis al mi belajn florplantojn dum ilia ĉarma hundeto saltis ĝoje ĉirkaŭ niaj piedoj. Dek unu skatoloj da libroj venis hejmen en mia kofrujo, kaj kun la beno de Doug kaj Anne mi organizas la librojn kaj provas trovi novajn hejmojn por tiuj, kiujn ni ne povas konservi. Estas honoro por mi transpreni la respondecon de ESOS de lia generacio al la mia. Mi esperas ke nia grupo restos same vigla kaj forta kiel dum lia tempo.  

Bonan vojaĝon, Doug.  Ni kunsendas niajn bondezirojn kaj ĝojas por vi, ke vi nun liberas de la limigoj de la homa korpo. Ĝis la revido.

— Amanda Higley

ESF nomis novan Ĉefdirektoron

La fonduso Esperantic Studies Foundation (ESF) nomis Charles O. Mays kiel sian novan Ĉefdirektoron ekde la 1-a de Julio. Lia antaŭulo Joel Amis eksiĝas por kompletigi siajn magistrajn studojn pri religio, survoje al pastriĝo en la Anglikana Eklezio de Kanado.

Laŭprofesie, Chuck estas elektra inĝeniero kaj projektogvidisto. Li diplomiĝis pri elektra inĝenierado ĉe la Nord-Karolina Ŝtata Universitato. En la daŭro de sia kariero, li pasigis longajn periodojn eksterlande, inkluzive unu jaron en Honkongo kaj dek jarojn en Aŭstralio. Lige kun sia profesio, li vaste vojaĝis en Eŭropo kaj Azio kaj ankaŭ vizitis Sud-Amerikon kaj Afrikon.

Chuck jam kelkajn jarojn aktivas en la aferoj de ESF. Interalie, li aranĝis multjaran sidejon por NASK, la Nord-Amerika Somera Kursaro, kiun ESF organizas ĉiujare. Li elektiĝis kiel estrarano de la Fondaĵo en 2013.

Lokaj grupoj stariĝas kaj aktiviĝas!

Pro la multegaj studantoj en Duolingo.com, Lernu.net, kaj aliaj interretaj lerniloj, unu ĉefa demando estas, “Kun kiu mi parolos Esperanton?” Multaj tiaj studantoj loĝas en urboj aŭ vilaĝoj kaj sentas sin iom izolitaj. Ni en Esperanto-USA klopodas helpi ilin per la membroj, lokaj grupoj, kaj iloj, kiujn ni havas.

Nova loka grupo komenciĝas kiel ideo en la menso de unu persono, kiu volas renkonti aliajn esperantistojn en la sama urbo. Tiu persono iĝas la “kontaktulo” por tiu urbo. Esperanto-USA listigas ties nomon kaj kontaktinformon en la paĝo de lokaj grupoj en nia retejo. Tiel aliaj interesitoj povas trovi samideanojn en la sama urbo.

La listo nun enhavas cent lokajn grupojn kaj kontaktulojn! En pasintaj jaroj ĝi havis pli ol sepdek, aŭ pli ol okdek lokajn grupojn. Se oni streĉas la difinon de “loka grupo” por inkluzivi kontaktulojn, oni atingas cent.

Se vi rimarkas mankon aŭ neĝustan informon en tiu paĝo, bonvolu informi min. Se vi konas amikon, eble per Facebook, Duolingo, aŭ Lernu!, kiu serĉas lokan grupon, nepre sendu ilin al tiu paĝo.

Ni nun kreskas en Esperanto-USA danke al la amikeco en lokaj grupoj kaj danke al novaj iloj en la mondo de Interreto.

— Filipo Dorcas
filipo ĉe grupoj punkto org, Komisiito por lokaj grupoj

Korespondi deziras

Membro Filipo Dorcas sendis al ni la jenan:

Mi ricevis poŝtleteron de Ted Cole en Beaumont, Teksaso. Li serĉas budhisman grupon. S-ro Cole skribis en bela manskribo en perfekta Esperanto. Li serĉas iun por korespondi, kaj petis specife pri budhisma grupo. Li estas malliberulo, kaj ne havas aliron al Interreto.

Ted Cole #1648258, Stiles Unit, 3060 FM 3514, Beaumont TX 77705


Ĉi-jare la Moskva Esperanto-Asocio MASI iniciatis projekton Esperanto-Poŝtkruciĝo, kaj ili invitas esperantistojn tra la mondo aliĝi.

Ĉu vi volus ricevi belan bildkarton de esperantisto? Ĉu vi volus mem saluti iun en Esperanto? Necesas nur registriĝi en la poŝtkruciĝo-retejo.

Vi tuj ricevos adreson de jam aliĝinta esperantisto, al kiu vi devos sendi bildkarton kaj skribi sur ĝi kelkajn frazojn en Esperanto aŭ simple “Saluton el … (via lando)”. Poste indos raporti pri la sendo en la sociaj interret-grupoj VKontakteFacebook. Poste vi kontroladu vian propran poŝtkeston, ĉar ankaŭ vi ricevos bildkarton!

Vi povos trovi amikojn el aliaj landoj kaj poste korespondi kun ili, aŭ simple kolekti belajn poŝtkartojn – ekzemple por montri al ekstera publiko, ke esperantistoj ekzistas ĉie tra la mondo!