x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Ĉiunumere mi petos la estraranojn iomete verki por sciigi al vi, kion ili lastatempe faris. Ili mem decidas kiel plej bone fari tion: ĉu raporti pri agadoj, ĉu proponi aŭ diskuti ideojn, ĉu instigi membrojn al kunlaboro en diversaj projektoj, ktp.

Kaj ne forgesu: mi volas aŭdi ankaŭ viajn demandojn, proponojn aŭ eĉ plendojn por la estraro — ĉu en Esperanto aŭ en la angla. Sendu mesaĝojn por nia leterkesto al la redakcio.

— La redaktoro

Julie Spickler, Vicprezidanto

Kiel Vic-Prezidanto, mi respondis antaŭ kelkaj semajnoj al mesaĝo de la Prezidento pri plano por Lingva Festivalo en Montrealo. La Festivalo okazos ĉi-somere, kaj la Kebeka Esperanto Asocio planas ĉeesti ĝin. La mesaĝo temis pri financaj kaj aliaj aferoj, pri kiuj mi devas lerni pli. Mi ankaŭ sendis surpaperajn dank-leterojn al ĉiuj, kiuj donacis al la fondusoj de E-USA dum la jaro. Mi ĉeestis la LK-on en Miami, kaj planas esti en Raleigh por la venonta LK.

Kaj jen ideo por la disvastigo de Esperanto: Mi ofte subskribas retajn petskribojn por subteni aŭ kontraŭi kelkajn aferojn, kaj kutime estas loko por personaj/individuaj komentoj. Mia ideo estas skribi simplan, mallongan komenton en Esperanto, (uzante angla-similajn vortojn) kaj poste tradukon en la angla. Tiel ni montros, kiel simpla kaj komprenebla estas nia lingvo, kaj eble estos kelkaj kiuj ekinteresiĝos kaj trovos la retejojn LernuDuolingo.


Ĉi-numere ne sendis raportojn:

  • George Baker, Kasisto
  • Jarlo Bills, Direktoro
  • Charlotte Burton, Direktoro
  • Jessica Grasso, Direktoro
  • Angela Harlow, Direktoro
  • Lucy Harmon, Direktoro
  • Chris Nelson, Sekretario
  • Andrew Rosenbaum, Direktoro