x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Raporto de la elektokomisiono

Mi, Ron Glossop, Jordan Kalilich, Dominique LaFlamme, kaj Julie Schwartz estis elektitaj de la Prezidanto de Esperanto-USA kiel membroj de la Elekto-komisiono por 2017. Laŭ Bill Harris, estro de la Centra Oficejo, ni devas nomumi kandidatojn por la oficoj de Prezidanto, Vic-prezidanto, kaj tri por la oficoj de Direktoroj. Ni petis ke vi proponu kandidatojn ĝis la 1-a de Marto.

La rezulto de la nomumada procezo estas la jenaj nomumuloj:

Nomo Ofico
Filipo Dorcas Prezidanto
Ben Speakmon Vic-prezidanto
Charlotte Burton Estrarano
John Dale Estrarano
Aziz Diallo Estrarano
Paige Feldmann Estrarano
Christopher Johnson Estrarano
Nikvo Woods Estrarano

— Fred Meyer, III, Estro de la Elektokomisiono, 2017

Paralela Universo venos la 19-an de Aŭgusto

Grandaj kongresoj estas bonegaj spertoj, sed ne ĉiam eblas vojaĝi longe. Paralela Universo estas tago de lokaj renkontiĝoj, okazonte samtempe la 19-an de Aŭgusto, 2017. En 2016, 231 esperantistoj partoprenis 25 apartajn eventojn en kvar landoj de Nord-Ameriko. En 2017, la afero estos eĉ pli granda, kaj inkluzivos minimume ankaŭ Sud-Amerikon. Por plena informo, inkluzive kiel vi povas organizi eventon en via urbo (estas tre facile!), vidu http://paralelauniverso.com.

3-4 Junio: Senkrokodila Semajnfino en Novjorkŝtato

Raúl J. García de la Esperanto-Asocio de Novjorko organizas tenduman Senkrokodilan Semajnfinon de la 3-a ĝis la 4-a de Junio. Ĝi okazos ĉe la Kampadejo North-South Lake en la bela Katskil-montaro (angle, Catskills) en suda Novjorkio. Apudas lagoj, plaĝoj, necesejoj, kaj duŝejoj kun varma akvo.

Raúl mem gvidos ekskursojn al Breto de Newman (Newman’s Ledge) kaj la akvofalo Kaaterskill. Por pli da informo, vizitu la retpaĝon de la kunveno aŭ sendi retpoŝton al rauljgarcia ĉe gmail punkto com.

20-22 Majo: Mez-Kanada Renkontiĝo (MeKaRo)

Esperanto-Toronto invitas vin al la Mez-Kanada Renkontiĝo de Esperanto ( MeKaRo) de la 20-a ĝis la 22-a de Majo 2017. MeKaRo estas ĝuinda, malstreĉiga semajnfino de amikeco, turismo, kaj neniuj prelegoj! Ekde 2003 MeKaRo okazas ĉiujare, alterne en Kebekio kaj en Ontario, dum la longa semajnfino en Majo, t.e., la semajnfino de la Tago Nacia de la Patriotoj en Kebekio kaj de la Viktorina Tago en Ontario (krom en jaroj, kiam okazas pli granda kongreso en la regiono).

MeKaRo 2017 okazos en nia najbara urbo Hamiltono por la unua fojo. Laŭ la MeKaRa tradicio, la programo inkluzivos turismajn ekskursojn kaj komunajn manĝojn. Ni havos tutan semajnfinon por ĉiuj – anglalingvanoj, franclingvanoj, kaj alilingvanoj – interkonatiĝi, babilante en Esperanto.

Ni ne havas oficialan amasloĝejon, do necesas, ke ĉiu partoprenonto aranĝu sian propran loĝadon. Pluraj hoteloj troviĝas en Hamiltono, aparte en la urbocentro, kaj ni havas tri apartajn sugestojn por loĝado, inkluzive la Sheraton Hamilton Hotel, kie oni povas rezervi ĉambron kontraŭ gruptarifo ĝis la 20a de Aprilo 2017.

Pliaj detaloj pri la renkontiĝo troviĝas en ĝia retejo. Ankaŭ eblas sendi demandojn al esperanto.toronto ĉe gmail punkto com kaj informo ĉe mekaro punkto ca. La retejo enhavas plenajn informojn pri la programo kaj pri loĝado. Ĝi ankaŭ inkluzivas aliĝilon, do (por helpi nian scion pri kiom da partoprenontoj atendi), se vi jam certas, ke vi partoprenos, ni kuraĝigas vin aliĝi tuj.

Venu kaj vidu la “Bruklinon de Kanado” – la kreskantan kaj dinamikan urbon Hamiltono. Ni atendas vin tie!

– Matthew (Mateo) Chisholm kaj Jed Meltzer, organizantoj