x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Seeking a translator

I’m looking for proficient Esperanto speakers to help translate content from English to Esperanto. This would also include helping to create an Esperanto language club that includes a Rosetta Stone like language program. Please email me for further inquiries. Thank you.

– Windcarver
windcarver ĉe protonmail punkto com

Retejo por aktiv(em)uloj

Kiel plia paŝo en la renovigo de la retejoj de UEA, nun lanĉiĝas aktivulo.net. Tiu frukto de longa laboro fare de Dima Ŝevĉenko kaj Anna Striganova, laŭ instigo kaj gvido de la Vicprezidanto de UEA, Stefan MacGill, celas subteni niajn aktivulojn tutmonde per valoraj informoj kaj kontaktebloj.

Unu el la kernaj celoj estas provizi kaj enarĥivigi informojn pri la Seminarioj por Aktivula Maturiĝo. Per kolektado de la materialoj kaj rezultoj de la seminarioj, UEA celas iom post iom krei ampleksan sciobankon por diversspecaj bezonoj sur la agadkampoj Konsciigo, Kapabligo, Komumuno kaj Kunordigo.

Pri la Jaro de la Lernanto, unu el la du ĉefaj fokusoj de la agado de UEA por 2017, la retejo provizas per ĝisdataj informoj, inkluzive de listo de eventoj kaj konsiloj por lokaj grupoj.

Novaĵo estas Asocia Blogo, kiu celas doni kanalon por rekta informado pri la faroj, spertoj kaj vidpunktoj de diversaj UEA-aktivuloj, inkluzive de oficistoj kaj volontuloj en la Centra Oficejo, estraranoj kaj komisiitoj. La unuan blogaĵon verkis Veronika Poór, Ĝenerala Direktoro de UEA, kiu rakontas pri kelkaj el siaj spertoj kaj atingoj dum la unua jaro en Roterdamo.

Komence la retejo prizorgas ĉefe unudirektan informo-donadon. Perspektive, tamen, la celo estas enkonduki teknikajn rimedojn por permesi dudirektajn dialogojn kaj faciligi la enplekton de pli vasta gamo de aktivuloj.

Novaj varoj en la retbutiko

 • BELARTA RIKOLTO 2016
  Texts from winners of the 2016 Belartaj Konkursoj. Antonio Valén, Benoît Philippe, Aleksandro Mitin, Valentin Melnikov, Jesper Lykke Jacobsen, Lenke Szász-Praid, Ewa Grochowska, Amir Naor, Steven D. Brewer, Raffaele del Re, Rafael Henrique Zerbetto, Jorge Camacho Cordón, Jesus Moinhos Pardavila; also the Report of the President by Humphrey Tonkin and selected paragraphs from Baldur Ragnarsson. Softcover. 139 pages. 2016. USA. $12.10. Link

 • MARINA
  Sten Johansson
  Marina kaj Tomas: Two Swedes with different backgrounds cross paths and then separate. Unexpected events and revelations form their relationship, until Marina disappears. István Ertl writes: “Sten Johansson has written a modern story about self-loss and self-rediscovery, about Sweden from the ’70s to today, with a rich mosaic of three-dimensional characters. ‘Marina’ is his seventh book in Esperanto.” Softcover. 187 pages. 2013. USA. $18.43. Link

 • INTELEKTAJ AMUZOJ
  Tatjana Auderskaja
  Letter games, word games, text games, poetry games, and crossword puzzles in en Esperanto. The author writes: “All of these games have been tested by the Esperanto public at various get-togethers. We hope that these mind-training tasks will be useful for all Esperantists, exercising their brains for fun and for the use and spread of Esperanto.” Softcover. 113 pages. 2016. USA. $19.27. Link

Mendu de Esperanto-USA, PO Box 1129, El Cerrito CA 94530, aŭ rete.

UEA havas novan retforumon

La Estraro de UEA, klopodante igi la asocion pli demokratia, lanĉis novan retforumon. Ĝi estas la oficiala kunlaborejo de UEA, kie ĉiu esperantisto havos oportunon labori proksime de la Estraro, kaj la Estraro havos oportunon koni novajn agadproponojn.

Por la estraranoj, komisiitoj kaj oficistoj de UEA, estas tre malfacile partopreni diskutojn tra pluraj grupoj en la reto, kaj de tio rezultas manko de respondoj kaj agoj.

La forumo ne celas anstataŭi diskutojn en aliaj lokoj; efektive UEA preferas, ke tiuj daŭre ekzistu, kaj ke la membroj diskutu pri diversaj temoj tie. UEA provas nur krei manieron por ke, post la maturiĝo de tiuj diskutoj, oni afiŝu la konkludon, eĉ kun pluraj vidpunktoj, en unu sola loko. Tiel oni havos gravajn informojn ĉiam facile retroveblajn.

Kreaktiva, nova albumo por rege-ŝatantoj

La Esperanta rege-kantisto Jonny M kontaktis la redakcion por anonci sian novan albumon Kreaktiva, kiu aperis en Januaro. La verko estas efektive duobla albumo, kiu enhavas ne nur dek kvar freŝnovajn kantojn, sed ankaŭ dokumentojn pri la albumo, muzikvideojn kaj plu en DVD. Por tiu ĉi albumo Jonny kunlaboris kun La Perdita Generacio, Dolchamar kaj jOmO. Por pli da informo, vidu jonny-m.org.

Korespondi deziras

Se vi interesiĝas pri korespondado kun japanoj, bonvolu turni vin al Koresponda Servo de Japana Esperanto-Instituto. Skribante al ni korespondo-peton, por faciligi nian laboron bonvolu aldoni vian aĝon, sekson, profesion, interesojn kaj viajn preferojn.
Sinzyuku-ku, Waseda-mati 12-3, Tokio, 162-0042 Japanujo

NASK 2017

NASK 2017 revenos al Universitato William Peace en Raleigh, Norda Karolino la kvaran fojon.

Du elstaraj eksterlandaj instruistoj akceptis la inviton partopreni: Katalin Kovats (Hungarujo/Nederlando) instruos en la Supera Nivelo, kaj ŝia edzo Sylvain Lelarge (Nederlando/Francujo) instruos en la Meza Nivelo. Ili ambaŭ instruis kiam la kursaro okazis en Brattleboro, Vermonto ĉe la Altlernejo de Internacia Trejnado (School of International Training) en 2006.

Lee Miller kaj Thomas Alexander (Usono) instruos en la Post-Baza nivelo. Ĝuste antaŭ NASK okazos la Landa Kongreso de Esperanto-USA, samloke tiel ke oni povos veni por la Kongreso kaj resti por NASK. La kongresaj datoj estos 30 Junio - 3 Julio. Studantoj por NASK alvenos la 4-an de Julio kaj foriros la 13-an; lecionoj okazos de la 5-a ĝis la 12-a.

Vespere de la alventago, studantoj povos spekti artfajraĵojn en la urbocentro.

Dum la ok tagoj de instruado, lecionoj okazos matene, kaj estos ankaŭ diversaj aliaj aktivaĵoj kaj programoj posttagmeze kaj vespere: prezentadoj, esplorado de la belaj muzeoj, butikoj kaj restoracioj de la urbo, ĉio en piedira distanco de la kampuso. La baza kosto por ok-taga NASK estas $790 – loĝado, manĝado, kaj instruado. Estas aliaj ebloj por lokanoj kiuj ne loĝos ĉe la universitato.

Petu registrilon de eddyellen ĉe aol punkto com aŭ vizitu la NASK-paĝaron en TTT.

— Ellen Eddy