x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Lud-krokodilo

Daĉjo Rutan

Dum iom da tempo, mi pripensis fari ĉi tiun ludilon. Unu tagon inter aliaj projektoj, mi simple diris al mi, “Kial mi ne faru ĝin nun?”

Mi serĉis interrete bildojn de multaj similaj ludiloj por preni ideon, sed finfine ĉi tiun mi desegnis propramane el mia cerbo. Mi uzis tabulon el pinligno por la korpo kaj radoj, kaj du mallongajn pecojn de ligna stango. La tabulo por la korpo havis mezuron ĉirkaŭ 4″ × 10″ × ¾″ (10 × 25 × 2 cm).

Unue, mi desegnis ŝablonon sur papero. Mi celis, ke la besto aspektu feliĉa ĉar ĝi estas por juna infano:

Ŝablono, tabulo, kaj faldmezurilo.

Mi fiksis la ŝablonon al la tabulo per ŝprucgluo. Sekve mi segis ĝin per elektra arabesko-segilo:

Mi zorge segas la kurbitan formon de la krokodilo.

Artmetiistaj butikoj sendube vendas radojn de konvena mezuro, sed mi kreis miajn kvar radojn per kloŝsegilo kaj bormaŝino. Mi boris ankaŭ truojn en la korpo por radaksoj, naztruo, kaj okulo:

Per bormaŝino kaj kloŝsegilo oni povas facile fari radojn.

Sekvis multe da ŝlifado. La randoj de la korpo devis esti malakrigitaj, same al la radoj:

Ŝlifmaŝino malakrigas la randojn de krokodilo kaj radoj.

Por la fina muntado, la aksoj estis fiksitaj en la radoj per gluo. Ĉiu akso ankaŭ devis pasi tra truon en la korpo. Mi ne finpretigis la ludilon por ke ĝi estu ege sekura por juna infano. Oni povus ankaŭ farbi ĝin por doni koloron.

La finfarita krokodilo, preta por ruliĝi.

La rezulto plaĉas al mi. Nu, se mi nur havus parencon, kiu konvene aĝus por tia ludilo…

Bild-glosaro

arabesko-segilo
Ankaŭ laŭprofila segilo. Utila por tranĉi kurbojn.
bormaŝino

Borilo muntita sur stablo.
kloŝsegilo

Por fari rondajn truojn aŭ diskojn per borilo.
ŝlifpapero / sablopapero

[Fotoj de la glosaro danke al Lowes —Red.]