x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Ĉiunumere mi petos la estraranojn iomete verki por sciigi al vi, kion ili lastatempe faris. Ili mem decidas kiel plej bone fari tion: ĉu raporti pri agadoj, ĉu proponi aŭ diskuti ideojn, ĉu instigi membrojn al kunlaboro en diversaj projektoj, ktp.

Kaj ne forgesu: mi volas aŭdi ankaŭ viajn demandojn, proponojn aŭ eĉ plendojn por la estraro — ĉu en Esperanto aŭ en la angla. Sendu mesaĝojn por nia leterkesto al la redakcio.

— La redaktoro

Julie Spickler, Vicprezidanto

Post la Landa Kongreso, mi ĉeestis la Paralelan Universan kunvenon en Sanfrancisko en Aŭgusto, gviditan de Orlando Raola – ĉirkaŭ 30 personoj partoprenis, el kiuj preskaŭ duono estis “novuloj”. Mi ankaŭ partoprenis la monatajn kunvenojn de mia loka klubo SFERO kaj la semajnajn kunvenojn de la kurso ĉe Stanford gvidata de Trio (Ed Williger, nia UEA-Ĉefdeligito), kaj alportis hejmbakitajn kuketojn por la kursmeza paŭzo. Mi ankaŭ sendis dankmesaĝojn al ĉiuj, kiuj donacis al la fondusoj de E-USA.


Ĉi-numere ne sendis raportojn:

  • George Baker, Kasisto
  • Jarlo Bills, Direktoro
  • Charlotte Burton, Direktoro
  • Jessica Grasso, Direktoro
  • Angela Harlow, Direktoro
  • Lucy Harmon, Direktoro
  • Chris Nelson, Sekretario
  • Andrew Rosenbaum, Direktoro